Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển rút kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công

23/11/2021 02:18:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 23/11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác đầu tư, mua sắm vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật (VKTB, VTKT), xây dựng cơ bản (XDCB) và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công trong Lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn 2016 - 2020. Thiếu tướng Lê Quang Đạo – Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Chính ủy Cảnh sát biển; các đồng chí Phó Tư lệnh Cảnh sát biển cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị dự hội nghị.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị đánh giá: Trong những năm qua, về cơ bản, các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh chấp hành nghiêm quy định, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về đầu tư, mua sắm VKTB, VTKT, XDCB và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công bảo đảm chặt chẽ trong từng khâu, từng bước.

Cụ thể, trong mua sắm VKTB, VTKT, đã triển khai thực hiện đúng quy trình, thủ tục, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và thông lệ quốc tế. Quá trình triển khai đầu tư mua sắm ngày càng được tổ chức chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan đơn vị. Hồ sơ pháp lý dự án, hợp đồng mua sắm VKTB, VTKT trong nước và có nguồn gốc nhập khẩu cơ bản theo quy định. Các trang bị mua sắm đều được kiểm tra an ninh, an toàn trước khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo đúng quy trình của Bộ Quốc phòng.

Trong xây dựng cơ bản, việc thực hiện các quy định của trên đã dần đi vào nền nếp, chất lượng công trình được nâng lên rõ rệt; các công trình hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và đúng công năng thiết kế được phê duyệt.

Trong đấu thầu, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu được đẩy mạnh và tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm hàng hóa phổ thông và một số chủng loại trang thiết bị chuyên dùng quân sự ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Các quy định hiện hành về đấu thầu được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển hướng dẫn, cập nhật kịp thời và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn Lực lượng.

Trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, các loại tài sản công được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, nhiệm vụ, đúng danh mục, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước quy định gắn liền với thực hành tiết kiệm, lãng phí. Các chế độ, tiêu chuẩn quy định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự được áp dụng đảm bảo tính công khai, minh bạch, phù hợp với đặc thù quốc phòng.

Trong thanh tra, kiểm tra, hàng năm, Bộ Tư lệnh đều tổ chức kiểm tra định kỳ công tác tài chính, thành lập đoàn kiểm tra toàn diện các mặt công tác của cơ quan, đơn vị. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý hồ sơ, tài liệu ở các cơ quan, đơn vị được  cấp ủy, chỉ huy quan tâm đúng mức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra những tồn tại, khuyết điểm, những khó khăn, bất cập trong công tác đầu tư, mua sắm VKTB, VTKT, XDCB và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, khuyết điểm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh: công tác đầu tư, mua sắm VKTB, VTKT, XDCB và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công là một trong những nội dung công tác lớn, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cơ quan chức năng các cấp cũng như Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, cán bộ chủ trì, chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng Cảnh sát biển nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm về những tồn tại, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả đầu tư ở mọi lĩnh vực. Thực hiện ngay việc rà soát, bãi bỏ các văn bản ban hành sai quy định, thẩm quyền; khẩn trương hoàn thiện các hướng dẫn, kế hoạch tổng thể đảm bảo VKTB theo từng giai đoạn, thời kỳ phù hợp với tổ chức biên chế, quy hoạch trang bị của Lực lượng Cảnh sát biển.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển đề nghị người chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chấp hành thực hiện nghiêm các quy định về mua sắm, quá trình triển khai thực hiện phải thông qua cấp ủy, những nội dung lớn phải thông qua Đảng ủy để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; lựa chọn các đồng chí cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư, hợp đồng mua sắm VKTB, VTKT, XDCB phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, huấn luyện nâng cao trình độ khai thác, sử dụng, sửa chữa trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng với VKTB được biên chế; tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm của từng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; có các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu thu thập thông tin, cài cắm, móc nối phá hoại nội bộ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra an ninh, an toàn VKTB mua sắm theo quy định…

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com