Tổng kết, bình xét khen thưởng năm 2019 tại Cụm Thi đua số 3

20/10/2019 06:47:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 18/10, Cụm Thi đua số 3 bao gồm 7 đơn vị (Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển; Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1, 2, 3, 4 và Đoàn Trinh sát số 1, 2) đã tiến hành Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng và bình xét khen thưởng năm 2019 .

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân mạnh - yếu trong tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của Cụm Thi đua số 3. Qua đó góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng từng đơn vị trong Cụm Thi đua vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Trung tá Vương Văn Hoài - Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 đã báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019. Báo cáo và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đã tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các mặt công tác của các đơn vị trong năm 2019. Đây là cơ sở để Cụm thi đua số 3 làm tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trung tá Vương Văn Hoài - Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 báo cáo tại Hội nghị.

Qua quá trình bình xét, Hội nghị đã lựa chọn được 04 đơn vị tiêu biểu đề nghị trên khen thưởng. Theo đó, 02 đơn vị đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng là Đoàn Trinh sát số 1 và Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4; 01 đơn vị đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 và 01 đơn vị đề nghị tặng thưởng Đơn vị quyết thắng là Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3.

Hội nghị cũng là dịp thuận lợi nhất để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong quá trình tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng. Tư đó, mỗi đơn vị rút ra được kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để đưa phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn Cụm Thi đua số 3 phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thực sự là điều kiện, là động lực thúc đẩy các đơn vị vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao.

                                                                                          

                                                                                              Anh Đức

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com