Kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại BTL Vùng Cảnh sát biển 2

10/10/2019 02:18:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 9/10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã tiến hành Kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiến hành kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu đánh giá cao công tác chuẩn bị kiểm tra của đơn vị, đồng thời biểu dương những thành tích mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đạt được trong năm 2019 như: tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật, nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật đã có nhiều chuyển biến cao; duy trì tốt nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật vũ khí trang bị cũng như bảo đảm tốt chất lượng tàu, xuồng cho các nhiệm vụ; tích cực chủ động đưa Hải đoàn 21 vào hoạt động sau khi tổ chức triển khai Quyết định thành lập; phát huy tốt vai trò của Trung tâm Đấu tranh bảo vệ sức sống tàu làm điểm để Bộ Tư lệnh rút kinh nghiệm triển khai xây dựng trong toàn Lực lượng; công tác xây dựng tốt, chào hỏi bằng động tác đã đi vào nền nếp, cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chức trách nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển kết luận sau kiểm tra.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết các cấp, nhất là Chỉ thị 202 của Tư lệnh Cảnh sát biển về “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; nâng cao hơn nữa hiệu quả của các phong trào như: “Mỗi ngày một điều luật”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; tổ chức triển khai thực hiện các khâu đột phá phù hợp với điều kiện của đơn vị; phát huy nội lực trong nâng cấp, sửa chữa vũ khí trang bị hậu cần, kỹ thuật, không trông chờ ỷ lại vào cấp trên; tiếp tục tập trung xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện và điểm về các ngành, đề ra chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện cụ thể; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, con người, trang bị, quan tâm sâu sát hơn nữa đối với các đơn vị được chọn làm điểm; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối, không để các đối tượng tội phạm lôi kéo, kích động, mua chuộc; rà soát các công việc còn lại của năm 2019 để triển khai tổ chức thực hiện, chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác năm 2020, đặc biệt xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Nguyễn Phan

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com