Kiểm định, sửa chữa phương tiện đo và phao cứu sinh tự thổi tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4

03/08/2020 02:32:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Từ ngày 13/7 đến ngày 01/8, Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển đã tổ chức Tổ kiểm định cơ động thực hiện nhiệm vụ kiểm định, sửa chữa phương tiện đo và phao cứu sinh tự thổi đến hạn phải kiểm định năm 2020 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4.

Mặc dù địa bàn thực hiện nhiệm vụ phân tán trải dài từ Khánh Hòa - Phú Quốc đến Cà Mau, các phao cứu sinh trên tàu đã sử dụng lâu năm nên bị xuống cấp, nhiều phương tiện đo bị hư hỏng, sai số lớn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ quy trình kiểm định, Tổ kiểm định đã tiến hành sửa chữa, thay thế, kiểm định hơn 1.200 phương tiện đo các loại và gần 50 bộ phao cứu sinh tại Vùng Cảnh sát biển 3, 4.

Tổ kiểm định cơ động kiểm định phương tiện đo trên tàu CSB 8020/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Kiểm định phao cứu sinh tự thổi.

Các trang thiết bị, phương tiện đo được sửa chữa, thay thế, kiểm định đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kịp thời đáp ứng bảo đảm kỹ thuật ngành tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng chuẩn bị cho hội thi tàu tốt ở các đơn vị cũng như tàu đi biển thực hiện nhiệm vụ.

Phan Thanh Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com