Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Hàng hải, Pháp luật Nghiệp vụ năm 2019

12/09/2019 04:36:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 12/9, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Hàng hải, Pháp luật Nghiệp vụ năm 2019. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự buổi khai mạc còn có đại biểu các phòng, ban chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cùng các cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ của Trung tâm và 39 học viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng Cảnh sát biển tham gia lớp học.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu biểu dương những nỗ lực cố gắng của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển cùng các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt trong thời gian qua. Đồng chí Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển có phẩm chất và trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một nội dung quan trọng. Để thực hiện tốt nội dung, chương trình lớp học đề ra, đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên của Trung tâm cần tiếp tục nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” và các Nghị quyết của Đảng ủy Cảnh sát biển về huấn luyện - đào tạo; tập trung rèn luyện cho học viên kỹ năng thực hành, chú trọng phát huy tính tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; kết hợp giáo dục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, gắn lý luận với thực tiễn; kết hợp học đi đôi với rèn, không có cán bộ, giáo viên, học viên vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông; các đồng chí học viên cần có động cơ học tập đúng đắn, chấp hành nghiêm kỉ luật, quy định của đơn vị về quản lý, giáo dục rèn luyện; nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập; khắc phục những khó khăn vướng mắc, có tư duy logic, sáng tạo “Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”, để sau khi kết thúc lớp học, các đồng chí phát huy tốt nhất những kiến thức đã được trang bị vào thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuấn Nguyễn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com