Cụm Thi đua số 1 tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019

18/10/2019 02:58:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng ngày 18/10, Cụm Thi đua số 1 bao gồm 5 đơn vị (Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019. Đại tá Nguyễn Văn Hưng,  Cục trưởng – Chủ nhiệm Kỹ thuật Cảnh sát biển, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 1 năm 2019 chủ trì hội nghị.                                    

Tại hội nghị các cơ quan trong Cụm Thi đua số 1 đã nghe báo cáo tổng kết đánh giá toàn diện các mặt mạnh, mặt yếu, kết quả đạt được trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Theo đó, năm 2019, các cơ quan trong Cụm Thi đua số 1 đã xác định triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng theo chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ theo phương châm “Thành thạo cấp mình, giỏi cấp dưới, biết trên 1 cấp”; Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên môn với thực hiện nhiệm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện; Tổ chức tốt các hội thi, hội thao, diễn tập; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức hải quân; gắn phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Quang cảnh hội nghị.

Nét nổi bật, các cơ quan trong Cụm năm 2019 đã tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng kết hợp chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2019 “Luyện giỏi, rèn nghiêm, làm chủ VKTBKT, an toàn tuyệt đối”; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; tiến hành tổ chức sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và sơ kết 2 năm thực hiện phong trào“Bốn tốt, bốn không, bốn chống” trong toàn Lực lượng đạt hiệu quả thiết thực. Xây dựng nội bộ từng cơ quan và trong Cụm thi đua đoàn kết, sáng tạo, phối hợp hiệp đồng và thống nhất trong triển khai các nhiệm vụ của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, góp phần xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại hội nghị, các đại biểu trong Cụm thi đua đã dành nhiều thời gian thảo luận chỉ ra một số nội dung cần được khắc phục đã chỉ ra, đồng thời xác định nội dung, phương hướng hoạt động phong trào Thi đua Quyết thắng trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng trao cờ bàn giao Cụm trưởng Cụm Thi đua số 1 năm 2020 cho Cục Nghiệp vụ và Pháp luật.

Kết thúc hội nghị, Cụm thi đua cũng đã bầu ra những đơn vị tiêu biểu nhất đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2019 và tiến hành bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2020 cho Cục Nghiệp vụ và Pháp luật./.

Đinh Lượng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com