Cục Cán bộ/ Tổng Cục Chính trị làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

21/05/2019 04:36:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 21/5, Đoàn công tác Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Soái - Trưởng ban Nghiên cứu làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, nắm tình hình xây dựng Thông tư tiêu chuẩn chức vụ cán bộ Cảnh sát biển năm 2019 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì làm việc với Đoàn.

Đại tá Nguyễn Văn Soái - Trưởng ban Nghiên cứu Cục Cán bộ phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo kết quả thực hiện quy định về tiêu chuẩn chức vụ cán bộ hiện hành và kết quả triển khai kế hoạch xây dựng Thông tư tiêu chuẩn chức vụ cán bộ năm 2019 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng, cấp ủy các cấp đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác cán bộ, trực tiếp là Quy định số 842-QĐ/QU ngày 06/8/2018 của Quân ủy Trung ương về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và các hướng dẫn của Cục Chính trị Cảnh sát biển. Trên cơ sở hệ thống chức danh sĩ quan theo biên chế, từng cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Vùng, Ban soạn thảo của Bộ Tư lệnh Vùng đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ để tổ chức Hội thảo. Sau Hội thảo, Ban soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, thông qua Thường vụ Đảng ủy và báo cáo dự thảo lên Ban soạn thảo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Qua nghe báo cáo trung tâm cũng như các ý kiến nêu lên một số mặt còn hạn chế, những vướng mắc, bất cập trong thực hiện quy định về tiêu chuẩn chức vụ cán bộ hiện hành và đề nghị sửa đổi Thông tư 160/2017/TT-BQP ngày 04/7/2017, Đại tá Nguyễn Văn Soái - Trưởng ban Nghiên cứu Cục Cán bộ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã đạt được trong việc thực hiện các nội dung mà Đoàn công tác khảo sát. Về ý kiến đề nghị sửa đổi Thông tư 160/2017/TT-BQP mà Bộ Tư lệnh Vùng đã nêu trong buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Nghiên cứu Cục Cán bộ cho biết cơ quan chức năng của Cục Cán bộ sẽ tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu để tham mưu cho Thủ trưởng Tổng Cục Chính trị đề nghị Quân ủy Trung ương sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng.

 Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com