BTL Vùng Cảnh sát biển 1: Tích cực, chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

14/10/2019 09:01:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong hai ngày 12 và 13/10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) năm 2019 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện đơn vị trên 6 tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị VMTD theo Hướng dẫn số 278/HD-TM ngày 09/01/2019 của Bộ Tham mưu Cảnh sát biển, đó là: vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật tốt; công tác Nghiệp vụ và pháp luật; bảo đảm hậu cần, tài chính và đời sống bộ đội; bảo đảm công tác kỹ thuật. Trước đó, ngày 7/10, Đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tiến hành kiểm tra Hải đội 102 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu kiểm tra bảng bố trí chiến đấu trên tàu.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu kiểm tra quy trình kiểm tra kiểm soát trên tàu CSB 3003.

Kết quả kiểm tra trên 6 nội dung cho thấy, năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao, toàn Vùng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu xây dựng đơn vị VMTD. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện trên các mặt công tác, có nhiều nội dung đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và việc chấp hành pháp luật trên vùng biển được phân công. Đơn vị đoàn kết thống nhất, tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng ổn định, đồng thuận cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có thái độ trách nhiệm chính trị tốt, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ, khả năng SSCĐ và thực thi pháp luật trên biển ngày càng được nâng lên. Bộ Tư lệnh Vùng đã khắc phục triệt để những tồn tại năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ vượt bậc. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành Điều lệnh Quân đội được duy trì nghiêm túc; công tác phối hợp hiệp đồng với các lực lượng liên quan, giữa cơ quan và đơn vị chặt chẽ, hiệu quả. Công tác bảo vệ an ninh và tổ chức tiếp đón, phục vụ chu đáo các đoàn công tác đến thăm, làm việc tại đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao luôn bảo đảm chặt chẽ, khoa học và chất lượng tốt, được đánh giá cao. Công tác Hậu cần, Tài chính, bảo đảm đời sống, xây dựng cảnh quan môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí; công tác bảo đảm kỹ thuật ngày càng được nâng cao, thực hiện tốt các khâu đột phá về kỹ thuật, chế độ quản lý, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất có hiệu quả, bảo đảm tốt tàu, xe SSCĐ cao. Trong năm, Bộ Tư lệnh Vùng được cấp trên tặng 05 bằng khen.

Tại buổi kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu thay mặt Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã nỗ lực đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD năm 2019. Để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2019 và 2020, đồng chí Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Cảnh sát biển yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục quán triệt, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xác định tốt nhiệm vụ, có phẩm chất, năng lực tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện nghiêm Chỉ thị 202 về “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” gắn với bảo vệ chính trị nội bộ; Tập trung nghiên cứu, đổi mới phương pháp huấn luyện cho phù hợp sát với thực tiễn, đặc điểm của đơn vị; Thực hiện tốt việc quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy đơn vị, gắn với chức trách của quân nhân, đặc biệt là cán bộ chủ trì; Nắm chắc tình hình trong công tác bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra kiểm soát, giữ vững đạo đức, phẩm chất, tác phong khi làm nhiệm vụ trên biển; Thực hiện đột phá xây dựng đơn vị điểm cho phù hợp; Quan tâm nâng cao công tác bảo đảm an toàn mọi mặt của đơn vị; Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị ở xa, nhất là công tác bảo đảm kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. rà soát lại các kế hoạch của năm 2019 để thực hiện hết các nhiệm vụ; Phát huy điểm mạnh, kịp thời khắc phục những điểm còn tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, chuẩn bị nghiên cứu xây dựng kế hoạch công tác năm 2020…

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com