Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sơ kết công tác xây dựng đơn vị điểm năm 2019

07/11/2019 10:35:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 05/11, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng; cán bộ, chiến sĩ khu vực Phú Quốc và cán bộ chủ trì Hải đoàn 42. Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá ưu, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện trên từng mặt công tác của các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng năm 2019, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh Vùng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2019, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 được BTL Cảnh sát biển chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện và điểm về công tác kỹ thuật. Trên cơ sở đó, BTL Vùng đã lựa chọn, xây dựng các cơ quan, đơn vị điểm gồm: 3 đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, 2 đơn vị điểm vững mạnh về chính trị, 2 đơn vị điểm về công tác kỹ thuật, 1 đơn vị điểm về công tác xây dựng nền nếp chính quy và huấn luyện. Đảng ủy Vùng và các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị được lựa chọn đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, nghiêm túc, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các ý kiến tại Hội nghị khẳng định: Năm 2019, BTL Vùng đã tích cực, chủ động triển khai nghiêm túc, toàn diện trên tất cả các mặt công tác trong thực hiện nhiệm vụ Cảnh sát biển và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đơn vị điểm. Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng đã có nhiều chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, gắn với thực hiện nội dung đột phá và khắc phục khâu yếu, mặt yếu năm 2018. Đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được giữ vững; chất lượng xây dựng đơn vị trong toàn BTL Vùng có nhiều tiến bộ, nổi bật là công tác sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển... Các đơn vị điểm đã hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đề ra, trong đó có một số đơn vị hoàn thành xuất sắc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện như: Phòng Pháp luật, Phòng Kỹ thuật…

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh Vùng nhấn mạnh: Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng việc quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng đơn vị điểm; đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; bám sát cơ quan chức năng cấp trên để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm.

                              Thanh Nghị

         

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan