Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện có hiệu quả phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”

30/11/2020 04:38:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 30/11, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 202 của BTL Cảnh sát biển về phát động phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” giai đoạn 2017 - 2020. Đại tá Trần Văn Rồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng chủ trì Hội nghị.

Đại tá Trần Văn Rồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo trung tâm trình bày tại Hội nghị nhấn mạnh, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 202 về phát động phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” trong toàn BTL Vùng, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đã thực hiện có hiệu quả bằng nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng được nâng lên, một số cấp ủy, chỉ huy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 202 bằng những việc làm hiệu quả. Chỉ thị đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ trong BTL Vùng; nội dung Chỉ thị đã trở thành tiêu chí để cán bộ, chiến sĩ “tự soi, tự sửa”, khắc phục khó khăn gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; việc thực hiện nội dung Chỉ thị đã phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí đồng đội; nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật cũng như đã góp phần lan tỏa hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” với nhân dân cả nước, tiếp tục củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân vững chắc. Thông qua kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nội dung “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển, BTL Vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đơn vị VMTD, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, góp phần cùng với các lực lượng khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Trần Văn Rồng trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 202 của BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Qua nghe báo cáo, phát biểu tham luận của các đại biểu, Đại tá Trần Văn Rồng đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Chỉ thị 202 của các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng. Đồng chí Chính ủy BTL Vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nội dung của Chỉ thị 202 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống" ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực, đi sâu vào giải quyết dứt điểm từng nội dung, từng vấn đề, nhất là những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Lựa chọn đúng, trúng nội dung đột phá trong việc tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong cơ quan, đơn vị ; đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện cuộc vận động, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị ; thường xuyên đưa nội dung nhận xét, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống ” vào các hội nghị giao ban, chào cờ, sinh hoạt Ngày chính trị văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật... ở đơn vị…

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com