Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ký kết phối hợp thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Khánh Hòa

15/10/2019 04:20:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 15/10, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Chương trình ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Chương trình nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật biển; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Theo đó nội dung ký kết giữa Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển với Tỉnh ủy Khánh Hòa bao gồm: Tăng cường sự trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều về tình hình biển, đảo Việt Nam và tổ chức các hoạt động thực tiễn giữa hai bên; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền miệng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của bà con ngư dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tình hình an ninh biển đảo, về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045… thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh địa phương và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 

Tại hội nghị, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp, cam kết tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Hàng năm, lãnh đạo hai đơn vị sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo bổ khuyết các nội dung tuyên truyền cho phù hợp thực tiễn đặt ra.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển trao 200 xuất quà cho các gia đình ngư dân tỉnh Khánh Hòa.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng 200 xuất quà cho các gia đình ngư dân tỉnh Khánh Hòa có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá số tiền là 200 triệu động./.

Đức Định - Minh Tuấn 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com