Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

21/04/2019 06:22:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm tôn vinh giá trị của sách, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị đối với việc tự học, tự nghiên cứu; ý thức xây dựng và phát triển văn hóa đọc, ngày 20/4, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Ngày sách Việt Nam và khai trương thư viện sách của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6.

Trong giai đoạn hiện nay, khi công nghệ thông tin đang đem lại nhiều tiện ích, việc cập nhật thông tin, tiếp cận tri thức mới nhanh và thuận tiện, song không vì thế sách mất đi giá trị truyền thống của nó trong đời sống. Lênin nói: “Không có sách thì không có tri thức”, xã hội càng phát triển, sách càng có vị trí, vai trò quan trọng. Nhận thức về vị trí, vai trò của sách và hoạt động của Ngày sách Việt Nam là một hoạt động văn hoá quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, quân đội và nhà trường, vì vậy, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong việc hưởng ứng và thực hiện tốt Ngày sách Việt Nam. BTL Vùng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày sách Việt Nam lôi cuốn sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Văn hóa đọc sách tại Hải đội 402.

Việc khai trương thư viện sách nhân Ngày sách Việt Nam cũng là một hình thức BTL Vùng Cảnh sát biển 4 hưởng ứng tích cực Ngày sách Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng cao văn hóa đọc tại đơn vị. Tại thư viện sách, cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị được tiếp cận với nhiều sách mới, được tìm hiểu với đa dạng các loại sách, từ đó nâng cao hiểu biết, nâng cao việc tự học tập, tự nghiên cứu, giúp phát triển trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đức Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com