BTL Vùng Cảnh sát biển 1 ký Quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Khu vực I

18/05/2015 05:34:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều ngày 18/5/2015, tại Hải Phòng, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Khu vực I đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động TKCN trên biển giữa hai đơn vị.

Tham gia buổi Lễ ký kết về phía BTL Vùng CSB 1 có Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng, chỉ huy các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Trung tâm HH, CN & BVMT, Ban HH, CN & BVMT, Hải đội 101 thuộc BTL Vùng. Về phía Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực I có đồng chí Trần Văn Độ, Giám đốc Trung tâm cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực I.

Quy chế được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ theo Nghị định số 66/2010/NĐ-CP ngày 14/06/2010 của Chính phủ về việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng cảng biển và các văn bản pháp luật về TKCN có liên quan.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung phối hợp giữa BTL Vùng CSB1 và Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực I trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển từ cửa sông Bắc Luân tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Hà Tĩnh (từ vĩ độ 18o Bắc trở lên).

Đại tá Trần Văn Thơ phát biểu tại Lễ ký kết.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Quy chế phối hợp.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Vùng CSB 1 nhấn mạnh tầm quan trọng công tác phối hợp TKCN giữa các lực lượng, nhất là giữa BTL Vùng CSB 1 với Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực I trên vùng biển được phân công. Quy chế này làm cơ sở pháp lý để hai đơn vị phối hợp hoạt động nghiệp vụ một cách có hiệu quả và thiết thực hơn, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với sự cố môi trường biển và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn trên biển.

Lam Giang
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com