Phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Nội dung và Thư ký, Tổ Truyền thông Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” cấp toàn quốc

25/06/2021 04:04:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1724/KH-BQP ngày 07/6/2021 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, sáng 24/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ Nội dung và Thư ký, Tổ Truyền thông Cuộc thi thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Phiên họp được tổ chức nhằm quán triệt Quyết định, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Cuộc thi; thảo luận tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản triển khai tổ chức Cuộc thi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Nội dung và Thư ký, Tổ Truyền thông và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để bảo đảm Cuộc thi được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về mọi mặt, các hoạt động tổ chức được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, bám sát mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được phân công trong Kế hoạch số 1724/KH-BQP của Bộ Quốc phòng.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai thực hiện Kế hoạch số 1724/KH-BQP của Bộ Quốc phòng; nhiệm vụ của Tổ Thư ký và Nội dung, Tổ Truyền thông; thể lệ cuộc thi; ngân hàng câu hỏi, đáp án; cơ cấu giải thưởng; giải pháp an toàn thông tin, quản trị bảo mật; công tác thông tin, truyền thông về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; quản trị cơ sở hạ tầng kỹ thuật, vận hành ứng dụng tổ chức Cuộc thi trực tuyến.

Kết luận phiên họp, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cơ bản nhất trí với ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia phiên họp; giao Cục Nghiệp vụ và Pháp luật - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, sớm hoàn thiện các văn kiện của Cuộc thi để trình Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức ký ban hành theo quy định; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị công tác tổ chức Cuộc thi và chủ động thúc đẩy tuyên truyền về Cuộc thi. Cục Chính trị, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, thông tin về Cuộc thi, tạo phong trào hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và mọi tầng lớp Nhân dân trên phạm vi cả nước.

Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển cần xác định rõ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” là nội dung quan trọng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 và tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền tích cực tham gia, nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động người thân, gia đình, cơ quan, đoàn thể ở địa phương nơi cư trú tham gia, hưởng ứng Cuộc thi, góp phần vào kết quả chung của Cuộc thi.

Hà Tuấn Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com