Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trinh sát số 2 tích cực hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"

08/09/2021 11:09:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển về tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam", Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Trinh sát số 2 đã quán triệt, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Đội và khối cơ quan Đoàn, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trinh sát số 2 tham gia Cuộc thi thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam".

Đoàn Trinh sát số 2 đã chủ động, phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực nghiên cứu; Xác định việc tham gia Cuộc thi và vận động người thân, gia đình, cơ quan, đoàn thể ở địa phương nơi cư trú tham gia, hưởng ứng Cuộc thi là trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ. Tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" đã trở thành một đợt học tập, thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị còn phối hợp chính quyền địa phương tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn đóng quân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục khó khăn, tích cực tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" bằng hình thức trực tuyến với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trinh sát số 2 đều thấy vinh dự, tự hào khi được tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam". Nhiều đồng chí đã chủ động tìm tài liệu tham khảo, tự nghiên cứu ngân hàng câu hỏi và thu thập các dữ liệu liên quan đến số lượng người dự thi, trao đổi kiến thức với đồng đội với quyết tâm đạt giải cao; góp phần vào thành công chung của Cuộc thi.

                                                                                            Cao Điền Phòng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan