Các cơ quan, đơn vị, địa phương chung tay lan tỏa Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

29/09/2021 03:21:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Qua hơn 20 ngày diễn ra Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, các tập thể, cá nhân trong và ngoài Quân đội đã và đang thi đua quyết liệt nhằm đạt kết quả cao nhất. Hiệu quả từ hoạt động tuyên truyền, triển khai, tổ chức Cuộc thi ở các địa phương, tại các cơ quan, đơn vị đang ngày càng thể hiện rõ nét thông qua mức độ gia tăng hằng ngày, hằng giờ số lượng người dự thi.

Nhiều tỉnh, thành phố có số lượng thí sinh tham gia dự thi nhảy vọt trong Tuần 3 như Lạng Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang. Nhóm các cơ quan, đơn vị Quân đội cũng có sự thi đua quyết liệt giữa Trường Sĩ quan Chính trị, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Quân khu 3, Quân khu 9, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát biển, BTL Vùng Cảnh sát biển 3, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3, BTL Vùng Cảnh sát biển 1, BTL Vùng Cảnh sát biển 4...

Học sinh Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu/xã Tam Trà, huyện Núi Thành, Quảng Nam tham gia cuộc thi.

Về giải thưởng dành cho tập thể, theo Quyết định số 1059/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 và Thể lệ Cuộc thi, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng căn cứ báo cáo, đề xuất của Ban Tổ chức để xem xét, quyết định trao 01 giải Đặc biệt, 05 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cơ quan, đơn vị Quân đội có thành tích cao trong tham gia Cuộc thi, cụ thể:

Thành tích tập thể được xét căn cứ vào tiêu chí: (1) Tổng số lượt thí sinh tham gia dự thi (bao gồm cả thi Tuần, Tháng); (2) Tổng số điểm các bài dự thi của thí sinh thuộc tập thể đó. Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng sẽ căn cứ thành tích của tập thể để trao giải thưởng từ cao xuống thấp, cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ. Trong trường hợp số tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; cơ quan, đơn vị Quân đội (từ 02 tập thể trở lên) có tổng số lượt thí sinh tham gia dự thi và tổng số điểm bài dự thi của các thí sinh bằng nhau, Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ căn cứ vào tiêu chí tập thể nào có số lượng cá nhân đạt giải nhiều hơn, sẽ được xếp thứ tự trao giải cao hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5 tham gia Cuộc thi.

Sự quan tâm, ủng hộ; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan, đơn vị cũng như chính quyền địa phương trên cả nước trong công tác tổ chức đã có những đóng góp không nhỏ vào thành công của Cuộc thi. Qua đó góp phần xây dựng, vun đắp tình yêu biển, đảo, lòng yêu nước; làm chuyển biến, nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; động viên, khuyến khích cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hưởng ứng, tham gia phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

Hà Tuấn Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan