Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” cấp toàn quốc là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đã tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tổ giúp việc thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để triển khai công việc chuẩn bị cho Cuộc thi. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì phiên họp.
29/06/2021 09:13:00 AM Xem tiếp...

Phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Nội dung và Thư ký, Tổ Truyền thông Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” cấp toàn quốc

(Canhsatbien.vn) - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1724/KH-BQP ngày 07/6/2021 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, sáng 24/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ Nội dung và Thư ký, Tổ Truyền thông Cuộc thi thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì phiên họp.
25/06/2021 04:04:00 PM Xem tiếp...

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" cấp toàn quốc

(Canhsatbien.vn) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Kế hoạch số 1724/KH-BQP ngày 07/6/2021 về Tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, theo đó, cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 51 giải cá nhân, 51 giải tập thể cùng các giải thưởng thi tuần, giải thưởng động viên, quà tặng hiện vật của các nhà tài trợ khác.
25/06/2021 03:00:00 AM Xem tiếp...

Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng chung tay tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

(Canhsatbien.vn) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Để thực hiện tốt kế hoạch này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phân công trách nhiệm cho các cơ quan chức năng liên quan trực thuộc Bộ, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành; các ban, bộ ngành Trung ương và cơ quan, đơn vị ngoài Quân đội quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai cuộc thi.
14/06/2021 09:09:00 AM Xem tiếp...

Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” cấp toàn quốc

(Canhsatbien.vn) - Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số 8692/ĐA-BQP ngày 12/8/2019 của Bộ Quốc phòng về tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 -2023, ngày 07/6/2021, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 1724/KH-BQP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.
11/06/2021 04:00:00 AM Xem tiếp...