Tuyên tuyền biển, đảo và phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân, ngư dân ven biển tỉnh Bình Định

19/04/2019 01:01:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 18/4, Đoàn công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 2 do Đại tá Võ Văn Kính - Phó Chính ủy BTL Vùng cùng với các cán bộ của Phòng Chính trị, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Phòng Pháp luật đã tiến hành tuyên truyền biển, đảo và phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân, ngư dân 6 xã ven biển huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn. Tham dự buổi tuyên truyền có đồng chí Phạm Trương - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đẹp - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện và gần 350 cán bộ, nhân dân, ngư dân trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.

Hoài Nhơn là môt huyện có 6 xã ven biển, có đội tàu cá đánh bắt xa bờ lớn nhất tỉnh Bình Định. Các hoạt động kinh tế biển phát triển mạnh, bên cạnh đó tình trạng ngư dân đánh bắt hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài gia tăng. Chỉ riêng xã Tam Quan Bắc, năm 2018 có 3 tàu cá với 15 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ.


Đại tá Võ Văn Kinh - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 2 hướng dẫn cho bà con ngư dân những quy định khi đánh bắt trên biển.

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ của BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã đi sâu tuyên truyền cho nhân dân, ngư dân về tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây, những quy định của pháp luật Việt Nam đối với tàu cá hoat động trên các vùng biển, cũng như những quy định xử lý tàu cá Việt Nam sang đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài; Quy định của một số nước trong khu vực khi xử lý tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép trên vùng biển của họ, về xử lý tàu cá sử dụng, cài đặt AIS mạng mã định dạng nước ngoài; cung cấp cho ngư dân đường dây nóng của đơn vị để kịp thời thông tin liên lạc khi có sự việc. Đoàn công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã phát hơn 500 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật, tờ gấp tuyên truyền tác hại của các loại ma túy cho cán bộ, nhân dân.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Buổi tuyên truyền là một trong những họat động phối hợp tuyên truyền giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 2 với huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ngư dân các địa phương ven biển của tỉnh Bình Định trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển đảo; ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về biển của Việt Nam và các nước trong khu vực, không vi phạm vùng biển của nước ngoài khi đánh bắt hải sản.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com