Tuổi trẻ Hải đội 102 hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”

21/09/2020 04:16:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 20/9, tuổi trẻ Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Huyện đoàn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ra quân hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” với nhiều hoạt động vệ sinh môi trường bãi biển, kết hợp tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam  và các biện pháp phòng chống dịch Covid -19.

Tuổi trẻ Hải đội 102 hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn".

Ngay sau lễ ra quân, hơn 200 cán bộ đoàn viên, thanh niên Hải đội 102 và Huyện đoàn Nghi Xuân tiến hành vệ sinh, thu gom rác thải trên bãi biển thuộc xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân và tuyên truyền vận động nhân dân địa phương nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Hải đội 102 tham gia thu gom rác thải tại bãi biển xã Xuân Thành huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Kết hợp với các hoạt động chung tay “Làm cho thế giới sạch hơn”, cán bộ, đoàn viên thanh niên Hải đội 102 đã chia thành nhiều tổ nhóm tiến hành tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tuyên truyền về chống khai thác IUU, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, cấp phát trên 150 tờ rơi, sách Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho bà con ngư dân và các đoàn viên, thanh niên huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tuổi trẻ Hải đội 102 tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ Lực lượng Cảnh sát biển theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Đây là hoạt động thường niên của Hải đội 102, có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục bồi đắp tình cảm gắn bó quân dân, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên địa phương trong bảo vệ môi trường, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn đóng quân an toàn.

Duy Thuần

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com