Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sôi nổi các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Vùng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 

23/06/2020 01:48:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng đã có nhiều hoạt động xung kích trong thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác gắn với Chủ đề “Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Tuổi trẻ Hải đoàn 21 tham gia nhiệm vụ Huấn luyện vòng tổng hợp, bắn đạn thật trên biển năm 2020.

 

 

Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các cấp bộ đoàn trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có nhận thức sâu sắc về truyền thống lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đề cao trách nhiệm trong tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp; tổ chức diễn đàn, tọa đàm thanh niên “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng”; xung kích vào thực hiện nhiệm vụ: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển... Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các mô hình: “Ngôi nhà 100 đồng”, “Ngày Kỹ thuật thanh niên tự quản”; “Chi đoàn không có đoàn viên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Chi đoàn không khói thuốc”… gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại đơn vị.

      Tuổi trẻ đơn vị tham gia tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

     Các công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ Vùng.

Tuổi trẻ Hải đội 202 thực hiện chương trình “Ngày Thứ bảy tình nguyện” tại địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Với phương châm mỗi liên chi đoàn, chi đoàn ít nhất một công trình, một phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đảng bộ Vùng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong thời gian qua, các tổ chức đoàn đã tiến hành xây dựng mới, tu sửa được 08 công trình thanh niên với tổng trị giá trên 250 triệu đồng. Cùng với đó, tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp cùng đoàn thanh niên địa phương sôi nổi tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, kết hợp tổ chức tốt các chương trình “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, tham gia tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền những quy định về cấm đánh bắt hải sản bất hợp pháp “IUU” tại khu vực biển các tàu hoạt động.

        Tuổi trẻ Hải đoàn 21 giao lưu với các tổ chức đoàn địa phương.

Bằng niềm tin sắt son hướng về Đại hội Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã và đang ra sức thi đua, phấn đấu, học tập, rèn luyện với tinh thần “Xung kích huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn, quyết thắng”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, dâng lên Đại hội những thành quả ý nghĩa nhất.

                                                                              Phạm Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan