Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng

31/03/2020 03:37:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng là một nội dung quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, thanh niên vừa là đối tượng chịu tác động, vừa là lực lượng xung kích đi đầu trong hoạt động này.

Giáo dục truyền thống tại đơn vị.

Thanh niên là lực lượng đông đảo, hoạt động trong lĩnh vực đặc thù của công tác Cảnh sát biển và là bộ phận quan trọng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hiểu rõ đặc điểm của thanh niên là nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật, luôn thích khám phá cái mới, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, tuy nhiên kiến thức, trình độ nhận thức và trải nghiệm thực tiễn, vốn sống còn có phần hạn chế. Do vậy, các thế lực thù địch đã triệt để khai thác yếu tố này, đưa nhiều nội dung thật, giả lẫn lộn trên không gian mạng, làm nhiễu loạn thông tin, khiến thanh niên khó phân biệt được đúng sai, phải trái. Điều đó đã tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thanh niên nói chung, thanh niên BTL Vùng nói riêng. Thông qua truyền bá quan điểm sai trái, các thế lực thù địch hòng làm giảm sút ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của thanh niên. Đó là một trong những cách thức để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Nhất là trong thời điểm hiện tại, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thanh công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tọa đàm thanh niên “75 năm-Sáng mãi niềm tin” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Nhận thức rõ những tác động đó, thời gian qua, quán triệt và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của trên, cụ thể là Hướng dẫn số 7326/HD-CT ngày 05/10/2018 về Thanh niên Quân đội tham gia đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội và Hướng dẫn số 1328/HD-CT, ngày 18/2/2020 về công tác giáo dục, tuyên truyền trong Thanh niên Cảnh sát biển năm 2020 của Cục Chính trị Cảnh sát biển. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và tổ chức đoàn các cấp trong toàn BTL Vùng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao sức đề kháng và nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia đấu tranh với luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng.  Các tổ chức đoàn trong toàn BTL Vùng đã tiến hành tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề với các chủ đề như: “Tuổi trẻ Cảnh sát biển tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tutrẻ Cảnh sát biển xung kích rèn luyện kỷ luật và đảm bảo an toàn”, “Ngày đoàn viên” … Đồng thời, tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Từ đó, định hướng, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi, chia sẻ về động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập, rèn luyện, công tác; những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng và cách thức, kinh nghiệm, kỹ năng khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ bản thân và cuộc sống; tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật; giải quyết hài hòa các mối quan hệ đồng chí, đồng đội, cấp trên, cấp dưới... Đấu tranh, phê phán với những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, tiêu cực, tập trung vào các vấn đề nổi cộm như: Thiếu yên tâm công tác; thiếu ý thức tự giác, ngại tu dưỡng rèn luyện; lối sống vị kỷ, thực dụng, tham gia tín dụng đen, vay nợ không có khả năng chi trả; mất an toàn trong huấn luyện, tham gia giao thông và trong thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, đoàn viên tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc bằng các hình thức phù hợp đúng quy định; coi trọng đăng tải, chia sẻ các bài viết đấu tranh chuyên sâu do cấp trên cung cấp và các tin, bài tích cực nhằm “ly cái đẹp, dẹp cái xấu ” trong tuyên truyền đấu tranh; tham gia comment (bình luận) ủng hộ thông tin tích cực để tạo hiệu ứng sâu rộng lấn át các thông tin xấu độc; chấp hành nghiêm kỷ luật, nhất là kỷ luật quan hệ quân dân, kỷ luật phát ngôn; luôn nêu cao cảnh giác, có ý thức phòng gian, bảo mật, không để lộ, lọt thông tin khi sử dụng internet; không chia sẻ vị trí, chụp ảnh, đăng các thông tin, hoạt động của cá nhân và đơn vị lên các trang mạng xã hội; không chia sẻ những thông tin, hình ảnh sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang trong dư luận.

Tuổi trẻ Hải đoàn 21/ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Chương trình “Về nguồn”.

Tuổi trẻ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Với phương châm “Kiên định, trí tuệ, xung kích, kịp thời, hiệu quảvà mục tiêu xuyên suốt là ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên Internet, mạng xã hội, thanh niên BTL Vùng Cảnh sát biển 2 trong thời gian qua đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, tích cực, chủ động tham gia đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, cũng như góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan, đơn vị năm 2020.

                                                                           Phạm Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com