Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển rút kinh nghiệm tháng đầu ra quân huấn luyện

30/03/2021 02:44:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 29/3, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau một tháng đầu ra quân huấn luyện. Đại tá Đàm Đức Hoan - Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, giáo viên các tổ huấn luyện chiến đấu.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo rút kinh nghiệm sau tháng đầu ra quân huấn luyện chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, giáo viên, các tổ huấn luyện chiến đấu. Cụ thể, hạn chế lớn nhất đó là vấn đề điều hành, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, công tác chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, phương tiện dạy học. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên còn hạn chế về phương pháp sư phạm, kỹ năng giảng dạy, ý thức trách nhiệm của một số học viên chưa tốt, ghi chép còn thiếu nội dung.

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị sau một tháng ra quân huấn luyện của các cơ quan, đơn vị và các tổ giáo viên.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Đàm Đức Hoan - Giám đốc Trung tâm đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị và nhất là đội ngũ giáo viên đã khắc phục khó khăn, tìm tòi nghiên cứu, biên soạn bài giảng, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ huấn luyện đề ra. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, một số vấn đề Trung tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới là vấn đề hiệp đồng, xây dựng kế hoạch, công tác bảo đảm hoạt động, phương pháp giảng dậy của các tổ giáo viên.

Hội nghị rút kinh nghiệm sau một tháng ra quân huấn luyện là dịp để cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp cùng đội ngũ giáo viên, nhân viên, CCQP, HSQ-BS thấy được những ưu điểm để phát huy, những hạn chế tồn tại để khắc phục, nhận thức rõ trách nhiệm và xác định rõ nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ thời gian tới tốt hơn.

 Hồng Nhật

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com