Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị Cảnh sát biển 6 tháng cuối năm 2020

07/07/2020 04:18:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 7/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng cuối năm 2020. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Lực lượng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát thực tiễn, triển khai toàn diện các nội dung, chương trình kế hoạch đã đề ra, nhiều nội dung haonf thành tốt. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động đổi mới công tác giáo dục chính trị, thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, thi đua; lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở; hoàn thành kế hoạch tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 ở các tổ chức Đảng trực thuộc; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp cuối nhiệm kỳ, gắn với chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới; công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, hoạt động của tổ chức quần chúng có nhiều sáng tạo; hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được tiến hành có hiệu quả. 6 tháng đầu năm, tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ổn định, yên tâm gắn bó với đơn vị, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT của cơ quan, đơn vị 6 tháng đầu năm 2020; đề xuất, bổ sung một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT Cảnh sát biển 6 tháng cuối năm 2020.

Về phương hướng nhiệm vụ CTĐ, CTCT trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thực hiện nghiêm Quy chế Công tác giáo dục chính trị, Quy chế Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Đề án Tuyên truyền phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển VIệt Nam; chủ động tuyên truyền kết quả hoạt động của Lực lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 và các đợt thi đua đột kích, cao điểm chào mừng các sự kiện quan trọng của Đất nước, Quân đội. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V theo kế hoạch; hoàn thành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015-2020. Nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, thực hiện đề bạt, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, chuyển ra và đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp học viên ra trường theo đúng mục tiêu đào tạo. Tiếp tục rà soát chất lượng chính trị các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật, rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng các cấp; triển khai thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo”; thực hiện tốt các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, hoàn thành kế hoạch xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” năm 2020 đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đặc biệt trên các vùng biển trọng điểm…

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com