Tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2020 và đối thoại dân chủ tại Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển

30/12/2020 05:54:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 30/12, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2020 và đối thoại dân chủ giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có Thủ trưởng đại diện các phòng, ban Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

Quang cảnh Hội nghị Đối thoại dân chủ giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh CSB với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Báo cáo tại buổi đối thoại dân chủ, Đại tá Nguyễn Đức Độ - Chính ủy Trung tâm cho biết, kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 của đơn vị cơ bản ổn định; chỉ huy các cấp được kiện toàn, đội ngũ cán bộ từng bước được biên chế đủ cùng với năng lực, trách nhiệm được nâng cao. Đảng ủy, Ban Giám đốc quán triệt và triển khai Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị đạt được kết quả tốt, góp phần để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng đánh giá cao các ý kiến trong buổi đối thoại của cán bộ, chiến sĩ đồng thời đã có những giải đáp thỏa đáng, kịp thời, tạo không khí dân chủ, cởi mở động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng. Đồng chí Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng cũng tin tưởng rằng bước sang năm 2021, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc và việc duy trì nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị, Trung tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng buổi làm việc, Trung tâm tổng kết Công tác Cảnh sát biển năm 2020. Đại tá Nguyễn Đức Độ - Chính ủy Trung tâm đã báo cáo công tác Cảnh sát biển năm 2020; quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tại Hội nghị, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm biểu thị tinh thần quán triệt Nghị quyết cao, nhất trí với nội dung báo cáo kết quả Công tác Cảnh sát biển năm 2020, đồng thời đã có nhiều tham luận có chất lượng đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển năm 2021. Ghi nhận những nỗ lực khắc phục khó khăn và kết quả đã đạt được của Trung tâm, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu nhiệt liệt biểu dương và đặc biệt khen ngợi công tác duy trì nghiêm lực lượng sẵn sàng chiến đấu theo quy định, công tác xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo sát yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm. 

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Đàm Đức Hoan - Giám đốc Trung tâm định hướng rõ trong năm 2021, Trung tâm xác định công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Lực lượng Cảnh sát biển là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, Trung tâm cũng quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao.

Đại tá Đàm Đức Hoan - Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2020.

Tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2020, Trung tâm đã trao tặng 03 Giấy khen đơn vị quyết thắng, 03 Giấy khen đơn vị tiên tiến và 09 Giấy khen chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020 cho các cá nhân, tập thể. Cũng tại Hội nghị, Trung tâm đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng CSB trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể

Đại tá Đàm Đức Hoan - Giám đốc Trung tâm trao tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến cho các tập thể.

Đại tá Nguyễn Đức Độ - Chính ủy Trung tâm trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho các cá nhân.

 Dương Hiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com