Tổng Cục Chính trị làm việc tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1

14/05/2019 01:58:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 14/5, Đoàn công tác của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức làm Trưởng đoàn đến khảo sát thực hiện quy chế của cấp ủy và cơ quan chính trị; quy chế công tác tổ chức xây dựng Đảng tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng - Chính ủy BTL Vùng cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng làm việc với Đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức kết luận Hội nghị.

Báo cáo thực hiện quy chế lãnh đạo của cấp ủy, cơ quan chính trị; quy chế công tác xây dựng Đảng của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng trình bày tại Hội nghị đã nêu bật kết quả trên các mặt như việc quán triệt, triển khai thực hiện; tổ chức và hoạt động của cơ quan tổ chức, cán bộ tổ chức; việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy, cơ quan chính trị.

Qua nghe báo cáo trung tâm cũng như các ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các quy chế, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 đạt được trong việc thực hiện các nội dung mà Đoàn công tác khảo sát. Về những ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung mà BTL Vùng đã nêu trong Hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cho biết: cơ quan chức năng sẽ tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu, làm cơ sở để tham mưu cho Thủ trưởng Tổng Cục Chính trị đề nghị Quân ủy Trung ương sửa đổi, bổ sung một số nội dung sát với đặc điểm, tình hình hiện nay của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

 Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com