Tiểu đoàn Thông tin tập huấn cán bộ năm 2020

20/02/2020 09:29:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 20/02, tại Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tiểu đoàn Thông tin/Bộ Tham mưu tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy trong Tiểu đoàn. Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Đợt tập huấn cán bộ năm 2020 của Tiểu đoàn Thông tin nhằm thống nhất nội dung, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quản lý chỉ huy; phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ. Làm cơ sở cho quá trình học tập, rèn luyện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đạt kết quả cao nhất.

Đại tá Trần Quang Tuấn phát biểu chỉ đạo đợt tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo đợt tập huấn, Đại tá Trần Quang Tuấn nhấn mạnh: Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của Lực lượng, Tiểu đoàn Thông tin được nâng cấp cả về quy mô tổ chức và nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên ngày càng được bổ sung, kiện toàn theo biên chế, cơ sở vật chất, trang bị khí tài được đầu tư mới. Để đơn vị duy trì đồng bộ, thống nhất về tổ chức phương pháp quản lý, chỉ huy, đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì công tác tập huấn cán bộ là một nội dung hết sức quan trọng, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn đặt ra. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng cũng chỉ ra một số yêu cầu đối với lớp tập huấn để đạt được phương châm huấn luyện thiết thực, có tính hiệu quả cao nhất.

Đợt tập huấn sẽ diễn ra đến hết ngày 21/02/2020. Kết thúc nội dung tập huấn, Ban tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả đối với đội ngũ cán bộ tham gia tập huấn, tổ chức rút kinh nghiệm, đồng thời áp dụng kết quả đã đạt được vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Xuân Tùng - Minh Châu

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan