Thanh niên Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

22/03/2023 02:41:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 22/3, Đoàn cơ sở Hải đội 202/BTL Vùng Cảnh sát biển 2 phát động phong trào thi đua “Thanh niên Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2027.

Đợt thi đua nhằm đẩy mạnh hoạt động phong trào thiết thực chào mừng kỉ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); thúc đẩy đổi mới tư duy, cách làm sáng tạo; tích cực, linh hoạt, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biêu”.

Tại buổi phát động, Đại úy Trần Khương Toản - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Hải đội 202 thay mặt Ban Chấp hành phát động phong trào thi đua “Thanh niên Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2027 với nội dung “Một tập trung, hai xung kích, ba sáng tạo”. Một tập trung là: tập trung xây dựng hình mẫu Thanh niên Cảnh sát biển “Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”. Hai xung kích là xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn; xung kích thực hiện thắng lới các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, giải quyết khâu yếu, việc mới, việc khó, việc đột xuất. Ba sáng tạo: sáng tạo trong ứng dụng những thành quả tích cực từ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số; sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tập hợp đoàn viên, thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Hải đội 202 cũng đã xác định 8 chỉ tiêu, 7 biện pháp thực hiện nhằm cụ thể hóa các nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2027 gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của đơn vị.

Các Chi đoàn trong toàn Đoàn cơ sở Hải đội 202 ký kết giao ước thi đua.

Tại Lễ phát động, các chi Đoàn trong toàn Đoàn cơ sở Hải đội 202 đã ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2022 - 2027, với 03 nội dung và 08 chỉ tiêu thực hiện.

                                                                                                    Nguyễn Thành

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com