Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

07/07/2020 10:25:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong 2 ngày 04 và 05/7, Đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ phối hợp Ban Thường vụ Quận đoàn Hà Đông tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên của Trung tâm và Quận đoàn Hà Đông.

 

300 cán bộ đoàn viên thanh niên Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển và Quận đoàn Hà Đông tham gia Lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, cán bộ Đoàn của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển và Quận đoàn Hà Đông đã được các đồng chí báo cáo viên, giảng viên của Trung tâm Chính trị quận Hà Đông và Học viện Báo chí và tuyên truyền thông báo 04 chuyên đề: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kỹ năng, nghiệp vụ của Bí thư chi đoàn ở cơ sở.

Trung tá Ngô Văn Xô - Chủ nhiệm Chính trị nhấn mạnh: Chương trình tập huấn đợt này được phối hợp thực hiện giữa hai đơn vị nhằm bổ sung lý luận, kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao khả năng tổ chức, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn; đồng thời, là dịp để cán bộ cơ sở Đoàn trong các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; cung cấp cho cán bộ đoàn viên thông tin tình hình kinh tế chính trị trong nước và quốc tế trong thời gian vừa qua; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; hướng dẫn các kỹ năng công tác văn phòng (kỹ năng tổ chức đại hội chi đoàn, kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản Đoàn, kỹ năng tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể, thực hành tổ chức một số trò chơi.

Với sự chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp, chương trình tập huấn đã thành công ngoài mong đợi. Hình thức tập huấn sinh động đã phát huy cao nhất vai trò chủ động của cán bộ Đoàn trong việc tham gia tập huấn. Chương trình cũng đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và tiết kiệm.

Duy Hưng

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com