Tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông

16/03/2023 09:13:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về an toàn giao thông, đẩy lùi tai nạn giao thông trong đơn vị, sáng 16/3, Hải đội 111/Hải đoàn 11/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe ô tô, xe máy trong toàn đơn vị.

Thời gian qua, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Ban Chỉ đạo 50 các cấp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đảng uỷ, Chỉ huy Hải đội 111 đã có nhiều biện pháp nhằm khắc phục, hạn chế tai nạn giao thông nhất là trong tham gia giao thông đường bộ.

Kiểm tra giấy tờ phương tiện của quân nhân.

Việc kiểm tra xe ô tô, xe máy đối với toàn quân nhân của Hải đội nhằm mục đích quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng kỹ thuật của các phương tiện tham gia giao thông trong đơn vị, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, yếu kém. Nội dung kiểm tra tập trung các hạng mục, như: kiểm tra giấy tờ xe, kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe, mũ bảo hiểm theo quy định…

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện của quân nhân.

Qua kiểm tra, đã góp phần ngăn chặn và giảm thiếu xuống cấp các phương tiện có khả năng gây ra mất an toàn khi tham gia giao thông. Đồng thời giúp các quân nhân trong đơn vị có ý thức tự giác chấp hành an toàn giao thông, nắm rõ hơn tình trạng kỹ thuật và các giấy tờ có liên quan của phương tiện mình đang sử dụng để chủ động bổ sung, bảo quản, sửa chữa kịp thời bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Thành Hưng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com