Ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển làm chủ kỹ thuật sửa chữa, lắp đặt các hệ thống, máy móc quan trọng

26/11/2019 10:03:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 25/11, tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1, Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển phối hợp đơn vị tổ chức nghiệm thu kết quả sửa chữa, nâng cấp hệ thống hòa đồng bộ các máy phát điện trên các tàu CSB 2007, 2008 và lắp đặt hệ thống điều khiển, giám sát dự phòng máy chính trên tàu CSB 3003.

Xuất phát từ tình trạng kỹ thuật của các tàu CSB, để đảm bảo hệ số kỹ thuật tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, sau một thời gian nghiên cứu, từ ngày 15/11/2019 đến ngày 25/11/2019, Cục Kỹ thuật đã phối hợp các đối tác và đơn vị tiến hành sửa chữa, nâng cấp hệ thống hòa đồng bộ các máy phát điện trên các tàu CSB 2007, 2008; lắp đặt hệ thống điều khiển, giám sát dự phòng máy chính trên tàu CSB 3003. Quá trình triển khai đã thực hiện đúng kế hoạch và quy trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Nghiệm thu kết quả sửa chữa, nâng cấp hệ thống hòa đồng bộ các máy phát điện trên tàu CSB 2007.

Theo kết quả nghiệm thu, hệ thống hòa đồng bộ các máy phát điện trên tàu CSB 2007, 2008 và hệ thống điều khiển, giám sát dự phòng máy chính trên tàu CSB 3003 đã được sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt đạt yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm của ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển trong làm chủ việc lắp đặt, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật quan trọng nhằm nâng cao hệ số kỹ thuật, đảm bảo cho các tàu luôn sẵn sàng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hồ Quyết

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com