Ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

26/05/2023 10:34:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 25/5, tại Tp. Vũng Tàu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đại tá Nguyễn Minh Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 và Ông Nguyễn Bảo Anh - Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đồng chủ trì Hội nghị.

Quang Cảnh Hội nghị.

Trong những năm qua, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xác định rõ vị trí, nhiệm vụ của mỗi bên trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm tìm kiếm cứu nạn trên biển; duy trì nghiêm công tác thường trực thông tin; luyện tập các phương án tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, máy móc, trang thiết bị… phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tính từ năm 2014 đến nay, hai bên thường xuyên trao đổi và tiếp nhận 878 thông tin tìm kiếm cứu nạn; đã kịp thời phối hợp, tham gia tìm kiếm cứu nạn 704 vụ, cứu được 2.707 người; cứu kéo và hỗ trợ 827 phương tiện. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với sự cố môi trường biển và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn trên biển, giảm thiệt hại về người và tài sản cho những người đi biển, đặc biệt là bà con nhân dân, ngư dân.

Hai bên ký kết quy chế phối hợp.

Theo đó, tại Hội nghị lần này, hai bên thống nhất sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau trong tổ chức thu nhận trao đổi thông tin và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn; báo cáo kịp thời tới cấp có thẩm quyền khi xét thấy tình huống vượt quá khả năng của các bên; thực hiện phương châm bốn tại chỗ trong hoạt động phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển trách nhiệm. Khi có tai nạn, sự cố xảy ra, các bên phải thông báo kịp thời cho nhau được biết để cùng thống nhất kế hoạch sử dụng phương tiện, lực lượng và phối hợp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và khả năng của mỗi bên. Trong tình huống khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn thì hai bên có thể trao đổi trực tiếp bằng điện thoại, sau đó gửi văn bản sau. Hằng năm xây dựng kế hoạch phối hợp huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao công tác chuyên môn; phối hợp tuyên truyền tới bà con ngư dân, các chủ tàu và người đi biển nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn sinh mạng, phương tiện trong các hoạt động hàng hải và các hoạt động khác diễn ra trên biển.

Đức Định

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com