Kiểm tra vững mạnh toàn toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4

12/10/2020 04:26:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 12/10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết – Phó Chính ủy Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4 về kết quả xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020.

Năm 2020, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4 tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó là thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện có hiệu quả năm “Kỷ luật, kỷ cương” năm 2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn kiểm tra kiểm tra sổ sách công tác kỹ thuật.

Kiểm tra công tác nghiệp vụ pháp luật.

Trong năm 2020, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4 đã luôn bám sát kế hoạch huấn luyện, duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban và trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động trong xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến, thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời điều chỉnh, xây dựng mới, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến theo hướng dẫn của trên, hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT được duy trì chặt chẽ, hoạt động đúng nền nếp và theo quy định. Bên cạnh đó công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn ven biển 06 tỉnh miền Tây Nam bộ được triển khai đồng bộ, hiệu quả; đơn vị thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, hoàn thành và vượt chỉ tiêu về các vụ án khởi tố và phối hợp...; duy trì nghiêm nền nếp báo cáo thống kê công tác Tham mưu, báo cáo công tác Hậu cần - Tài chính; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí trang bị, phương tiện, đảm bảo trong trạng thái SSCĐ thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu, nghiên cứu thành công 01 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và được vào sử dụng phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Đơn vị cũng đã làm tốt chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”  và phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt công tác chính sách trên địa bàn đóng quân và chính sách hậu phương Quân đội. Đơn vị đã khắc phục được những mặt hạn chế mà đoàn kiểm tra của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ ra trong đợt kiểm tra đơn vị thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết kết luận kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết – Phó Chính ủy Cảnh sát biển đã biểu dương những kết quả mà Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy đã đạt được trong công tác xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020. Đồng chí Phó Chính ủy yêu cầu thời gian tới Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4 cần quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên, nghị quyết lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển và Đảng ủy Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4, chủ động trong công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, làm cơ sở quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín, trách nhiệm; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong đơn vị, nêu cao trí tuệ tập thể. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển về nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng và đơn vị, đẩy mạnh làm tốt công tác Dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương nơi đóng quân trong công tác đấu tranh phòng, chống tôi phạm ma túy, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa đơn vị và đơn vị, đơn vị và địa phương nới đóng quân, chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Đức

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com