Hội thảo sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệnh Quản lý bộ đội và Chỉ thị xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”

28/04/2021 03:40:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 28/4, Bộ Tư lệnh tổ chức Hội thảo sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) và Chỉ thị xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực, tiêu biểu”. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 4 điểm cầu Bộ Tư lệnh các Vùng Cảnh sát biển.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Hội thảo nhằm thảo luận các vấn đề còn vướng mắc, đề xuất nội dung chỉnh lý, bổ sung, sửa đổi trong dự thảo Điều lệnh Quản lý bộ đội QĐNDVN và Chỉ thị xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” để đảm bảo thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng QĐNDVN tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tại hội thảo có 19 ý kiến tham gia đóng góp vào nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệnh Quản lý bộ đội QĐNDVN và Chỉ thị xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Các ý kiến đã đi sâu, làm rõ các nội dung liên quan đến: vị trí, nhiệm vụ của quân nhân; quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên cùng cấp; lễ tiết tác phong quân nhân; chế độ làm việc, sinh hoạt; hình thức kỷ luật, khen thưởng… Đối với Chỉ thị xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” các ý kiến tập trung vào vấn đề bổ sung thêm Tiêu chuẩn về công tác nghiệp vụ và pháp luật đối với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu giao Bộ Tham mưu chủ trì, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp các vấn đề thảo luận, đóng góp ý kiến thông qua Thủ trưởng Bộ Tư lệnh để báo cáo lên cấp trên đúng thời gian quy định.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com