Hội nghị thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

07/11/2014 05:32:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng ngày 6/11/2014 tại TP. Vũng Tàu, BTL Vùng CSB 3 tổ chức Hội nghị thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Xuân Thanh - Tư lệnh, Đại tá Đỗ Hồng Đó - Chính ủy BTL Vùng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị.

 

Đại tá Đỗ Hồng Đó phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Hồng Đó nhấn mạnh: Năm 2014, BTL Cảnh sát biển đã xác định chủ đề Ngày Pháp luật trong toàn lực lượng là “Toàn lực lượng tích cực học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật được diễn ra trong 02 tháng từ 01/10 đến 30/11/2014. Trong đó, tuần lễ cao điểm là từ ngày 03 đến 09/11/2014.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Công tác tuyên truyền, thực hiện Ngày Pháp luật đã được Cấp ủy, Chỉ huy, Chính trị viên, Cán bộ chính trị các cấp trong toàn BTL Vùng quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Phương pháp tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức Ngày Pháp luật trong tháng, năm nhằm giáo dục về ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản qui phạm pháp luật, chỉ thị, quy định, mệnh lệnh của trên.

Đây là hoạt động thiết thực đã góp phần giúp các cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chế độ, quy định của đơn vị; ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật; ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn, văn hóa xấu độc xâm nhập vào đơn vị, xây dựng nếp sống có kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, duy trì cơ quan đơn vị chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội.

Đức Định
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com