Hoàn thành kiểm tra toàn diện công tác Cảnh sát biển năm 2020 đối với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

12/10/2020 02:35:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, kết hợp vừa triển khai Hội thi Tàu tốt, Hội thao Huấn luyện tàu, chiều 12/10, Đoàn Kiểm tra Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã hoàn thành các nội dung kiểm tra xây dựng vững mạnh toàn diện năm 2020 đối với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng đoàn và Đoàn công tác kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc trên tàu CSB 8001.

Các nội dung được kiểm tra bao gồm các mặt công tác Cảnh sát biển như: tuyên huấn, tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, bảo vệ an ninh nội bộ, dân vận, chính sách, công tác quần chúng, tổ chức biên chế, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh hàng hải, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường biển, cơ yếu, thông tin, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, công tác nghiệp vụ và pháp luật; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật…

Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển (ngoài cùng bên trái) và Đoàn công tác kiểm tra công tác huấn luyện kỹ thuật trên tàu CSB.

Năm nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác kiểm tra các đơn vị cao hơn so với những năm trước, không chỉ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng vững mạnh toàn diện của đơn vị trong năm 2020 theo 6 tiêu chuẩn đã được xây dựng trong kế hoạch đầu năm mà còn phải so sánh kết quả với các năm trước (2018, 2019). Từ đó, kết luận, đánh giá việc phát huy kết quả đã đạt được cũng như khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở những năm trước.

Trong bối cảnh quân số còn thiếu so với biên chế, lại vừa kết hợp tổ chức Hội thi Tàu tốt, Hội thao Huấn luyện tàu cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lần thứ 2, thời tiết mưa nắng thất thường, thời gian kiểm tra hạn hẹp, xong cán bộ, chiến sĩ của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã tập trung cao độ, làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ kiểm tra. Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã làm việc khẩn trương, trách nhiệm, phát huy cao khả năng tổng hợp, phân tích và bám sát đặc điểm tình hình của đơn vị trong năm 2020 để làm rõ tác động khách quan, chủ quan, từ đó đánh giá sát, đúng kết quả đạt được của đơn vị.

Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển (thứ ba từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra sổ sách, văn kiện tác chiến của các tàu CSB.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng đoàn, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong năm qua; toàn Vùng đã khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp; tổ chức quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; tư tưởng chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết thống nhất cao; Đơn vị đã chủ động trong tham mưu đề xuất để triển khai tốt các nhiệm vụ lớn, trong đó có nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp pháp luật, huy động tàu nhân lực thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; đã nhận thức tốt và tập trung xác định xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng đơn vị an toàn, đặc biệt đã quan tâm xây dựng cấp ủy, các tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng và công tác chính sách, dân vận, qua đó tạo được sức mạnh tổng hợp, lấy nòng cốt là xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và tổ chức tốt việc huấn luyện, luyện tập các phương án, bảo đảm cả người và phương tiện vũ khí trang bị kỹ thuật luôn sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đặc biệt đã mạnh dạn triển khai những cách làm mới, giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Trong năm đã cơ bản khắc phục được những điểm tồn tại đã được chỉ ra qua kiểm tra toàn diện ở những năm trước…

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng đoàn, kết luận kiểm tra VMTD Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Tuy nhiên, qua kiểm tra xây dựng vững mạnh toàn diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng nhận thấy, việc nắm các quy định, hướng dẫn của cấp trên và cơ quan chức năng về một số mặt công tác chính trị, tham mưu, nghiệp vụ và pháp luật có đồng chí chưa chắc; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ thông qua thi trắc nghiệp lý thuyết chưa cao. Tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật tăng đột biến trong năm 2020 (8 vụ), trong đó có cả những vụ việc vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật.

Kiểm tra sổ sách ngành Hậu cần.

Kiểm tra công tác tài chính, chi tiêu ngân sách.

Kiểm tra công tác bảo quản đạn dược, vũ khí trang bị kỹ thuật.

Kiểm tra Điều lệnh đội ngũ, rèn luyện chính quy, quản lý kỷ luật đối với cán bộ chiến sĩ tàu, kết hợp Hội thi Tàu tốt, Hội thao Huấn luyện tàu.

Để tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong năm tới với kết quả ngày càng tốt hơn, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cần phát huy những kết quả đã đạt được, những thế mạnh và thuận lợi của đơn vị đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm mảng tồn tại, hạn chế để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ Tư lệnh Vùng cần quan tâm, đánh giá đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; nắm và xử lý tốt tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, không để xảy ra bị động, bất ngờ với mục tiêu là phải làm giảm thiểu tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, kể cả về số lượng vụ việc cũng như tính chất vụ việc; tập trung làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính nhằm bảo đảm tốt hơn cho đời sống cán bộ, chiến sĩ và cho những con tàu để luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" và có tính chuyên nghiệp cao./.

Liên Nhi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com