Hải đội 202: Hội nghị sơ kết học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động “Tủ sách pháp luật”

26/12/2018 11:21:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 24/12/2018, Hải đội 202/BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2017-2018) thực hiện “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động “Tủ sách pháp luật”.

Hội nghị diễn ra nhằm đánh giá kết quả triển khai học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động “Tủ sách pháp luật” của đơn vị từ khi “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” được ban hành.

 

Đại tá Võ Văn Kính - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tá Lê Bá Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội đã trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động “Tủ sách pháp luật” của Hải đội. Báo cáo đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa thiết thực và tầm quan trọng của việc duy trì thực hiện “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động “Tủ sách pháp luật” tại đơn vị, đó là yếu tố góp phần quan trọng trong việc xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính”, hướng tới xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam có tính chuyên nghiệp cao.

Trong 2 năm (2017-2018), Hải đội đã triển khai học tập được hơn 600 điều luật và kết quả các lần kiểm tra đều có 100% đạt yêu cầu, 80% khá, giỏi; 20% giỏi; năm 2018: 100% đạt khá. Việc thực hiện học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” gắn với Quy định “Mỗi ngày học một điều luật” đã giúp Hải đội giải quyết được những bất cập về thời gian tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Qua việc duy trì có nề nếp việc học tâp “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” gắn với Quy định “Mỗi ngày học một điều luật” và hoạt động “Tủ sách pháp luật” giúp cho cán bộ, chiến sĩ có điều kiện nhận thức sâu sắc hơn về Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật Nhà nước, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các chỉ thị, quy định của thủ trưởng cấp trên và đơn vị; xây dựng động cơ, trách nhiệm, ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; khắc phục tư tưởng giản đơn, thiếu hiểu biết về pháp luật; rèn luyện tác phong, thực hiện có nền nếp các chế độ học tập, sinh hoạt của đơn vị.

Hội nghị đã thảo luận chỉ ra những điểm làm được, chưa làm được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trước đó, các tàu của Hải đội đã tổ chức Hội nghị sơ kết, Hải đội đã chọn tàu CSB 2012 tổ chức Hội nghị trước để rút kinh nghiệm chung cho toàn Hải đội. Qua đó cho thấy, việc thực hiện học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” gắn với Quy định “Mỗi ngày học một điều luật” và hoạt động “Tủ sách pháp luật” của đơn vị được thủ trưởng Vùng và chỉ huy các cấp rất quan tâm theo dõi, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và chất lượng.

Tất Thành - Quốc Huy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com