Hải đội 102 tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2022

28/11/2022 04:39:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 28/11, Hải đội 102/ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2022. Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các cơ quan chức năng của BTL Vùng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải đội.

Năm 2022, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ, Đảng ủy BTL Vùng Cảnh sát biển và sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị cấp trên, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; sự đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 102 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trên; tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nổi bật là: đã duy trì thường xuyên chế độ trực SSCĐ; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, chặt chẽ, khoa học, thực hiện đúng phương châm "Cơ bản - thiết thực - vững chắc", trong đó lấy nhiệm vụ “Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển cách mạng, chính qui, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao” làm mục tiêu huấn luyện. Đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, cụ thể đã tổ chức 71 lượt tàu, xuồng hoạt động, hành trình được 14.398 hải lý an toàn; kiểm tra, xử phạt 210 tàu vi phạm với số tiền sung quỹ Nhà nước là 573.900.000 đồng; tuyên truyền và xua đuổi 68 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt hải sản... Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị.

Ngoài ra, Hải đội 102 đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng đơn vị dân vận tốt, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; thực hiện cứu nạn thành công 03 tàu cá, 01 thuyền thúng ngư dân và 47 ngư dân gặp nạn trên biển đảm bảo an toàn; hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; giúp dân xây dựng nông thôn mới....

Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chính ủy BTL Vùng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hải đội 102 đã đạt được trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Hải đội cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là việc tiếp tục quán triệt sâu sắc các đường lối, chủ trương, quan điểm về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển; thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá các cấp, các ngành; tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; thường xuyên quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ; chú trọng đổi mới toàn diện phương pháp, tác phong công tác, nề nếp làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân về phòng, chống IUU.

Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.

Tại Hội nghị, Hải đội đã tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022; thông báo quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 05 tập thể, 48 cá nhân tiêu biểu đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.

                                                                 Duy Thuần

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com