Hải đội 102 phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam với chủ đề “Sách- Kết nối tri thức và phát triển”

21/04/2019 08:24:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận; dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết không thể thiếu của mỗi con người. Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học, và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của văn hóa đọc và vị thế của sách đối với đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, ngay từ những ngày đầu tháng 4/2019, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 102 đã triển khai thực hiện Kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần thứ VI với Chủ đề “Sách- Kết nối tri thức và phát triển” trong toàn Hải đội.

Xác định đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực quân nhân, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 102 đã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Ngày sách Việt Nam với nhiều nội dung, biện pháp phong phú đa dạng như: thông qua sinh hoạt tập trung, giao ban đơn vị; tổ chức cắt, treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức thu phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc quán triệt thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam (lấy ngày 21/ 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam); về giá trị của sách và vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội và trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 nghiên cứu sách báo tại phòng đọc.

Hải đội tổ chức duy trì nghiêm túc, nền nếp, chất lượng các hoạt động của tổ sách báo; phòng đọc sách; “Tủ sách Pháp luật” với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực như: Hàng ngày, trong giờ đọc báo, xem thời sự, chào cờ tàu, các đơn vị của Hải đội đều lồng ghép triển khai học tập “Mỗi ngày một điều luật” và lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa… Trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lên phòng đọc sách báo của Hải đội để đọc, nghiên cứu về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tài liệu, sách, báo về 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, BTL Vùng Cảnh sát biển 1; Nghị quyết TW4 Khóa XI, Khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 của Hải đội 102 có ý nghĩa rất thiết thực tạo sự lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong toàn Hải đội qua đó góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nâng cao nhận thức về chính trị, xã hội, pháp luật, khoa học kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                       Duy Thuần

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com