Hải đoàn 42 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn và công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội

04/07/2020 03:14:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 02/7, tại Năm Căn, Cà Mau, Hải đoàn 42/BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn và công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội.

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh đơn vị mới được tổ chức lại từ Hải đội 402. Tuy nhiên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn và công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội. Toàn Hải đoàn không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, trong tham gia giao thông cũng như trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành tốt nền nếp xây dựng chính quy. Đã chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, hình thức, biện pháp công tác tư tưởng theo đúng nguyên tắc, quy trình đã xác định, trong đó tập trung tiến hành chặt chẽ công tác tư tưởng ở các đơn vị, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển, hoạt động độc lập xa Hải đoàn, các trường hợp cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những quân nhân cá biệt. Đã kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách và công tác giáo dục chính trị, thi đua khen thưởng... tạo điều kiện cho mọi cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, gắn bó với đơn vị, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết trong toàn Hải đoàn.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện có nền nếp chế độ phân loại chất lượng chính trị, đánh giá, phản ánh, báo cáo tình hình tư tưởng… bảo đảm kịp thời nắm và xử lý tốt những vấn đề nảy sinh, những trường hợp diễn biến tư tưởng phức tạp. Các trường hợp có biểu hiện không an tâm công tác, vi phạm chế độ, quy định, nhất là liên quan đến đánh bạc, vay nặng lãi, vay không có khả năng chi trả... Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn nắm chắc từng trường hợp và giao trách nhiệm cụ thể đến cấp ủy, chỉ huy quản lý trực tiếp gặp gỡ, giáo dục, động viên và kịp thời báo cáo để giải quyết. Đã chú trọng thực hiện giáo dục riêng đối với quân nhân có vấn đề về tư tưởng, hoặc vi phạm kỷ luật, chế độ, quy định. Quan tâm xây dựng mối quan hệ lành mạnh, tạo môi trường dân chủ, cởi mở, chân tình, thẳng thắn trong đơn vị và tập thể quân nhân. Thực hiện việc trợ lý tâm lý, pháp lý giúp CBCS tin tưởng ở lãnh đạo, chỉ huy, ở tập thể, nâng cao nhận thức, trách nhiệm để đẩy lùi tiêu cực, xây dựng tư tưởng tích cực ở đơn vị.

Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cấp ủy viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng làm cho CBCS nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phân biệt rõ đối tác, đối tượng, thông tin thật, giả trên mạng xã hội… từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, tin tức độc hại trên không gian mạng. Duy trì nghiêm chế độ học tập, sinh hoạt, công tác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, các chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập; tổ chức tọa đàm, đối thoại dân chủ, hòm thư góp ý… để nắm tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận, giải quyết những vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bộ đội. Thực hiện tốt việc kết hợp giữa xây và chống trong đấu tranh tư tưởng, coi trọng việc xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến, phát huy sức mạnh tập thể để lấy yếu tố tích cực đẩy lùi tư tưởng tiêu cực… Do vậy, đã chủ động phát hiện, ngăn ngừa sai phạm, không để xảy ra suy thoái; tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong đơn vị; giúp CBCS rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trịnh Minh Hiển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com