Hải đoàn 21 quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021

01/03/2021 07:49:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện Hướng dẫn số 422/BTL-TM về việc hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức ra quân huấn luyện và hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn bảo đảm để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị năm chắc nhiệm vụ và các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện năm 2021 đồng thời để đánh dấu sự khởi đầu của năm huấn luyện mới, trước những yêu cầu đòi hỏi nâng cao chất lượng huấn luyện nắm chắc các trang thiết bị của đơn vị để đáp ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, hòa bình và ổn định trên các vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc, sáng 01/3, Hải đoàn 21/ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ phương hướng, nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu trong huấn luyện năm 2021 và tiến hành quán triệt nội dung, chỉ tiêu thi đua trong huấn luyện năm 2021.

 

Khối cơ quan Hải đoàn 21 quán triệt nhiệm vụ và nội dung, chỉ tiêu thi đua trong huấn luyện năm 2021.

Thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Hải đoàn đã tiến hành quán triệt tại 3 địa điểm để bảo đảm giãn cách, đồng thời tạo khí thế sôi nổi trong ngày đầu ra quân huấn luyện.

Năm 2020, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 21 đã làm tốt việc quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới; Nghị quyết số 397 của Đảng ủy Cảnh sát biển về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Tổng Tham mưu trưởng và Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Cảnh sát biển. Hải đoàn đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, sát nhiệm vụ, tình huống; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển hiện đại và làm chủ vũ khí, trang thiết bị tàu, xuồng làm mục tiêu huấn luyện. Nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới; gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện kết hợp với nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện.

 

Hải đội 211/Hải đoàn 21 quán triệt nhiệm vụ và nội dung, chỉ tiêu thi đua trong huấn luyện năm 2021.

Trước đó để làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 21 đã tiến hành xây dựng các kế hoạch làm tốt công tác chuẩn bị tham gia “Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021”, với các mô hình thiết thực, sát với các trang thiết bị và hoạt động các tàu thuyền của Hải đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong Hải đoàn đã tiến hành quán triệt  nội dung, chỉ tiêu thi đua trong huấn luyện năm 2021, với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối”. Với tinh thần, ý trí quyết tâm cao cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua và phấn đấu đạt được các chỉ tiêu mà phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2021 đã đề ra.

                                                Phạm Văn Doanh

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com