Hải đoàn 21 phối hợp tuyên truyền biển đảo cho cán bộ, đảng viên Huyện ủy Nông Sơn, Quảng Nam

21/08/2019 03:44:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", sáng 21/8, Hải đoàn 21/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Huyện ủy Nông Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, đảng viên Huyện ủy.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thái Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam); đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND huyện và 200 cán bộ, đảng viên chủ chốt của huyện.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền.

ại hội nghị, Trung tá Phạm Ngọc Tuyển - Chính ủy Hải đoàn 21 đã tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và truyền thống 21 năm xây dựng, phát triển của Lực lượng Cảnh sát biển. Đồng chí Chính ủy Hải đoàn 21 cũng thông tin về chương trình phối hợp giữa Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển với Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Quảng Nam; các đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về biển, đảo và tình hình an ninh, trật tự trên các vùng biển, đảo Việt Nam.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho cán bộ chủ chốt của huyện Nông Sơn về vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giúp cán bộ chủ chốt của huyện nắm và hiểu được rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển, vai trò của Cảnh sát biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó hiểu rõ hơn về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam qua 21 năm xây dựng và phát triển; xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, quyết tâm làm chủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Phạm Văn Doanh

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan