Hải đoàn 11 sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 202

20/11/2020 03:35:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 20/11, Hải đoàn 11/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 202 của BTL Cảnh sát biển về phát động phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” giai đoạn 2017 - 2020. Thượng tá Trần Văn Năm - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn chủ trì Hội nghị.

 

Đ/c Thượng tá Trần Văn Năm - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 11 chủ trì Hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 202 của BTL Cảnh sát biển về việc phát động phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 11 đã tiến hành nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện phong trào; gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, chiễn sĩ trong đơn vị luôn vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng; nắm chắc luật pháp, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực thi pháp luật, đủ sức trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, nội dung của phong trào đã thực sự trở thành tiêu chí để mỗi cán bộ, đảng viên ”tự soi, tự sửa”, khắc phục khó khăn gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đơn vị VMTD, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                      Đào Văn Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com