Đối thoại dân chủ 6 tháng cuối năm 2022 giữa Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển với cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1

30/11/2022 11:48:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm phát huy dân chủ của cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng Cảnh sát biển, đóng góp vào kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, sáng 30/11, tại TP. Hải Phòng, BTL Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ 6 tháng cuối năm 2022 giữa Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển với cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1. Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đại diện các cơ quan chức năng của BTL Cảnh sát biển và cán bộ, chiến sĩ trong toàn BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Quang cảnh đối thoại dân chủ tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Nội dung đối thoại dân chủ toàn diện trên các nhiệm vụ, các mặt công tác trong năm, tập trung vào công tác quán triệt, triển khai nhiệm vụ và giáo dục xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; kết quả thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng Đảng bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên; chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quan hệ quân dân; công tác bảo đảm đời sống vật chất tinh thần và triển khai thực hiện chế độ chính sách cho quân nhân của đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng cuối năm 2022 tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1; đồng thời nghe đồng chí Phó Chính uỷ Cảnh sát biển cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng trao đổi, giải đáp một số ý kiến về nội dung trong thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị, nhất là trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện, công tác doanh trại, bảo đảm hậu cần, chế độ, chính sách cho quân nhân…

Thiếu tướng Trần Văn Xuân chủ trì đối thoại dân chủ tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Phát biểu chủ trì đối thoại dân chủ, Thiếu tướng Trần Văn Xuân nhận xét, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, điển hình trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhiều nội dung tồn tại, khuyết điểm đã được đơn vị khắc phục triệt để. Trong không khí chân tình, cởi mở, đồng chí Phó Chính uỷ Cảnh sát biển đã trao đổi cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 một số thông tin về tình hình quốc tế, khu vực, tình hình phát triển chung của lực lượng. Qua đó gắn với yêu cầu, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức Đảng, từng đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nỗ lực, cố gắng, đoàn kết hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng ổn định và phát triển.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com