Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

12/05/2020 08:25:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, kỹ thuật, vật tư trang bị tàu thuyền, tổ chức quán triệt, triển khai tốt kế hoạch huấn luyện chiến đấu, từng bước đưa công tác huấn luyện đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực.

Luyện tập võ thuật ở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. (Ảnh: Đức Định)

Những năm qua, đặc biệt là năm 2019, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã có nhiều đổi mới từ nội dung, phương pháp đến công tác quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng: nâng cao chất lượng toàn diện, năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, tính quyết đoán và khả năng thích ứng nhanh trong xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm, các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển... Gắn công tác huấn luyện với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng; coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện với nhiều biện pháp cụ thể, sát thực. Xác định “cán bộ là gốc của mọi công việc” do vậy Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chú trọng tập trung huấn luyện đội ngũ cán bộ các cấp, nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ của đội ngũ cán bộ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện chiến đấu của Bộ Tư lệnh Vùng không ngừng được nâng cao; khả năng cơ động, phối hợp hiệp đồng xử lý tình huống với các lực lượng và đơn vị bạn có nhiều chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là trong huấn luyện diễn tập, xử trí linh hoạt các tình huống sát với thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả, năm 2019, toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chấp hành và thực hiện nghiêm điều lệ công tác tham mưu huấn luyện, kế hoạch huấn luyện năm; duy trì có nền nếp các chế độ lập, phê duyệt kế hoạch, soạn giáo án; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; hệ thống văn kiện, sổ sách huấn luyện thống nhất trong toàn đơn vị; đăng ký, thống kê đầy đủ, thực hiện chế độ báo cáo huấn luyện có nền nếp, chất lượng và đúng thời gian quy định. Kiểm tra huấn luyện chuyên ngành tại bến cho các tàu, tổ chức huấn luyện vòng tổng hợp và các bài bắn trên biển đều đạt giỏi. Tổ chức các hội thi - hội thao; thi mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện đạt kết quả cao, thiết thực. Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Xây dựng kế hoạch huấn luyện bổ sung trong diễn tập “HĐ-19” đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đánh giá cao. Tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị, quân sự, pháp luật cuối năm cho các đối tượng có 100% đạt yêu cầu; 97,9% khá, giỏi; 23% giỏi. Năm 2019, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu công tác huấn luyện và phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng Cảnh sát biển.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn tồn tại những khuyết điểm, đó là: nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò công tác huấn luyện còn hạn chế; năng lực thực hành, khả năng phối hợp xử lý tình huống trên biển, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp có nội dung còn lúng túng; thực hiện khâu đột phá làm chủ vũ khí trang bị có mặt bất cập. Trình độ tổ chức, phương pháp, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện ở một số tàu còn chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ... Để khắc phục những hạn chế, bất cập đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trương: đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng, đặc biệt là khối tàu nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, duy trì thực thi pháp luật, thực hiện đúng phương châm đối sách của Đảng, Nhà nước trong xử lý các vấn đề trên biển, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, xây dựng Cảnh sát biển “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ thực tiễn tổ chức huấn luyện, để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian tới, cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện - nhân tố quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị

Quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng và triển khai thực hiện nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 397-NQ/ĐU ngày 29/3/2013 của Đảng ủy Cảnh sát biển về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013- 2020 và những năm tiếp theo, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Hằng năm, căn cứ vào mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Cảnh sát biển, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc cho các đối tượng. Đồng thời, căn cứ vào tình hình cụ thể để ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trong đó, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, mức độ yêu cầu, các khâu yếu, mặt yếu và giải pháp khắc phục. Các cơ quan đơn vị phải cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ một cách toàn diện, xác định trọng tâm, trọng điểm và biện pháp thực hiện, tạo chuyển biến mới trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cần được chủ động thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, trên cơ sở nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, bảo đảm tính khoa học, tính khả thi cao. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải luôn bám sát thực tiễn huấn luyện, thường xuyên trao đổi, bàn bạc, thống nhất để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong suốt quá trình huấn luyện.

Hai là, tập trung nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị

Với đặc điểm đội ngũ cán bộ ở đơn vị chủ yếu là cán bộ trẻ, mới ra trường, nhiều đồng chí chưa có kinh nghiệm trong tổ chức điều hành huấn luyện tại đơn vị cũng như trong thực hiện nhiệm vụ. Do đó, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tàu. Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo huấn luyện nâng cao năng lực toàn diện, năng lực tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, khả năng tổ chức, chỉ huy, quản lý, điều hành, phối hợp, hiệp đồng trong xử lý các tình huống trên biển, đảm bảo đúng chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước. Đơn vị đã tổ chức duy trì chặt chẽ công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, chủ động đưa các nội dung mới để cán bộ được cập nhật, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực quản lý và chỉ huy của đội ngũ cán bộ, nhất là năng lực thực hành cho cán bộ. Trong điều kiện kinh phí, xăng dầu huấn luyện có hạn, Bộ Tư lệnh Vùng đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện kết hợp cho đội ngũ cán bộ trẻ khi có tàu xuất phát đi biển hoặc khi đi biển về, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức cho cán bộ tăng cường đi theo tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Ba là, tổ chức huấn luyện kết hợp thực hiện nhiệm vụ

Các tàu trước khi đi biển, đi sửa chữa ở nhà máy đều xây dựng kế hoạch huấn luyện kết hợp. Nội dung xây dựng căn cứ vào kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng của Hải đội, dự kiến một số nội dung huấn luyện tháng sau (nếu tàu đi với thời gian dài). Cán bộ tàu, chính trị viên tàu chủ động liên hệ tài liệu, các nội dung liên quan để soạn giáo án, huấn luyện cho bộ đội trên biển. Đối với các nội dung huấn luyện ở bờ mà tàu chưa triển khai được trên biển thì khi tàu đi biển về sẽ tổ chức huấn luyện bổ sung ngay. Đối với các tàu được lắp đặt hệ thống VSAT truyền số liệu, nếu có nội dung huấn luyện mới ngoài kế hoạch của tàu đã xây dựng thì Bộ Tư lệnh Vùng sẽ chuyển nội dung cho các tàu để tổ chức huấn luyện bổ sung.

Bốn là, triển khai thực hiện huấn luyện đổi nhiệm, đổi vị trí

Đã triển khai thực hiện huấn luyện đổi nhiệm ở một số vị trí nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Tăng cường huấn luyện kiến thức hàng hải cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ pháp luật, huấn luyện kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ tàu. Huấn luyện đổi vị trí chiến đấu trên tàu, đảm bảo một đồng chí ngoài đảm nhiệm nhiệm vụ chính theo chức trách còn có thể thao tác sử dụng một số trang bị vị trí khác, ngành khác khi có yêu cầu. Huấn luyện chéo giữa các tàu: do đặc điểm các tàu khác nhau được trang bị các loại VKTBKT khác nhau nên trong những năm qua Bộ Tư lệnh Vùng đã triển khai huấn luyện chuyên ngành chéo giữa các tàu với nhau, quân nhân cùng một ngành sẽ sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ ở bất kỳ tàu nào khi được điều động.

Năm là, phân loại đối tượng huấn luyện, đồng thời vận dụng những đồng chí có kinh nghiệm để bồi dưỡng thêm cho đồng chí mới

Đội ngũ nhân viên CMKT tàu được phân thành các đối tượng trung cấp có kinh nghiệm, trung cấp mới ra trường, sơ cấp là QNCN, sơ cấp là HSQ để từ đó tổ chức các lớp học cho phù hợp, tránh hiện tượng có đồng chí học đi học lại một nội dung năm này qua năm khác gây nhàm chám và không hiệu quả. Đối với những đồng chí đã công tác lâu năm, có nhiều kinh nghiệm thì chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng truyền đạt để có thể đảm đương được nhiệm vụ làm giáo viên huấn luyện. Bên cạnh đó, với tinh thần “mỗi lần thao tác là một lần huấn luyện”, trong quá trình công tác, bảo quản kiểm sửa trên tàu sẽ kết hợp huấn luyện thêm cho những đồng chí chưa có kinh nghiệm, mới ra trường.

Sáu là, tăng tính tự chủ trong xác định vấn đề huấn luyện cho các cơ quan, đơn vị

Căn cứ quỹ thời gian huấn luyện theo quy định, ngoài các nội dung huấn luyện đã được xác định theo hướng dẫn huấn luyện của Vùng, trong xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu tuần, tháng đều dành thời gian nhất định để các cơ quan, hải đội, tàu tự xác định nội dung thấy cần thiết để tổ chức huấn luyện. Bộ Tư lệnh Vùng cho phép các hải đội, tàu chủ động điều chỉnh thời gian huấn luyện của từng đề mục, bài cụ thể theo hướng: nội dung cần thiết, quan trọng thì tăng thời lượng, nội dung chưa thiết yếu có thể giảm thời lượng; đồng thời có thể bố trí thời gian huấn luyện thêm ngoài tổng thời gian huấn luyện quy định nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện, sát với tình hình thực tế đơn vị.

Bảy là, duy trì phong trào thi đua trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, hội thao, hội thi, tổng kết, rút kinh nghiệm

Phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Vùng luôn được duy trì thường xuyên, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực sự trở thành động lực thúc đẩy đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên đổi mới công tác kiểm tra huấn luyện theo hướng: vừa duy trì kiểm tra định kỳ, vừa tăng cường kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên, kết hợp giữa kết quả cụ thể và quá trình phấn đấu của đơn vị để đánh giá khách quan. Qua đó xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, rút ra bài học kinh nghiệm cho toàn đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tám là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với công tác sẵn sàng chiến đấu

Những năm qua, tình hình trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, những vấn đề, như: nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hoạt động đánh bắt hải sản trái phép; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển,... cũng diễn biến phức tạp. Vì vậy, trong tổ chức huấn luyện, diễn tập, đơn vị luôn kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển, đảo đảm nhiệm; duy trì nghiêm túc chế độ trực chiến, trực ban, trực chỉ huy, bảo đảm thông tin liên lạc và thường xuyên luyện tập theo phương án, kế hoạch tác chiến... chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng; thuần thục hợp luyện chỉ huy biên đội, đơn tàu; triển khai huấn luyện đồng bộ, cả chỉ huy, cơ quan và phân đội.

Chín là, kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện kỷ luật

Trong quá trình huấn luyện phải gắn chặt với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong thực hiện quy chế dân chủ về quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy. Đồng thời quán triệt thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo là: cơ quan làm gương trước đơn vị, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, không để xảy ra vi phạm kỷ luật, tai nạn giao thông, mất an toàn trong huấn luyện.

Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục triển khai huấn luyện bám sát phương châm “Thiết thực, cơ bản, vững chắc”; tập trung huấn luyện pháp luật, nghiệp vụ, quy trình tuần tra kiểm soát và phương án bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật; lấy nhiệm vụ “Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện”; huấn luyện bộ đội làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, giỏi nghiệp vụ chuyên ngành, thành thạo chiến thuật, nắm chắc pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển; nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển đơn vị quản lý./.

Thượng tá Phạm Thanh Dần - Phó Tham mưu trưởng/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com