Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1

30/06/2015 05:56:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sau 2 năm quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 2677/QĐ-BQP ngày 27/7/2013 của BQP về Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, ngày 30/6, BTL Vùng CSB 1 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Đề án. Đại tá Nguyễn Văn Thăng - Chính ủy BTL Vùng dự và chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Thăng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các tham luận đưa ra tại Hội nghị đã tập trung làm rõ thêm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Đề án, nhất là việc đổi mới biên soạn tài liệu, bài giảng và vận dụng các hình thức, phương pháp mới trong giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở. Các ý kiến cũng đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giáo viên chính trị, cán bộ giảng dạy chính trị kiêm chức hiện nay và bổ sung những kết quả, nguyên nhân của ưu điểm, khuyết điểm, đề ra những giải pháp thực hiện Đề án trong thời gian tới.

Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đều khẳng định: Trong những năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” đã được Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng cùng cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, người chỉ huy, chính trị viên các cấp và cơ quan chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ đó đã trực tiếp giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ TSVM, BTL Vùng VMTD. Nổi bật là, BTL Vùng đã đạt được những kết quả quan trọng trong đổi mới chương trình, nội dung, biên soạn giáo án giáo dục chính trị cho các đối tượng và đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chính trị, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; gắn kết có hiệu quả việc triển khai Đề án với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của trên, các cuộc vận động lớn, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cũng như phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Chính ủy BTL Vùng yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ trì các cấp, cơ quan chính trị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện sát tình hình thực tiễn trong triển khai Đề án tại đơn vị; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục chính trị chủ yếu, trọng tâm là hình thức học tập chính trị; đồng thời, tập trung bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và phát huy sức mạnh của các lực lượng tiến hành công tác giáo dục chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và thường xuyên làm tốt việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án tại đơn vị.

Thông qua Hội nghị đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên các cấp và cơ quan chính trị trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong thời gian tiếp theo.

Lam Giang
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com