Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4 thực hiện tốt phong trào thi đua thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”

16/10/2020 09:27:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong thời gian qua, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4 đã phát huy vai trò tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và công tác “Cảnh sát biển với đồng bào, dân tộc tôn giáo”, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Năm 2020, công tác dân vận của Đảng đã được đơn vị duy trì có nền nếp, hoạt động thường xuyên, có tính chiều sâu; quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thường xuyên được chỉ huy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, góp phần chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), từ đó làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân vận, nhất là chăm lo cho người có công với các mạng và các đồng chí thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ; tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, xây dựng địa bàn đóng quân ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4 thăm, tặng quà các cơ quan dân, chính, Đảng trên địa bàn đóng quân.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và trước những diễn biến phức tạp của thời tiết do mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây úng lụt trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ngày 15/10/2020, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4 đã tổ chức thăm, tặng quà các cơ quan dân, chính, Đảng trên địa bàn đóng quân tại huyện Năm Căn và thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) với số tiền trị giá 40 triệu đồng.           

  Anh Đức

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com