Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021

01/03/2021 09:58:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 01/3, tại Hải Phòng, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 tổ chức quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 và phát động phong trào thi đua Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2021, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện chiến đấu; xác định huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ xuyên suốt… Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy “Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển chính quy, hiện đại” làm mục tiêu huấn huyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính; tăng cường huấn luyện nghiệp vụ phòng chống tội phạm ma túy, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội; đổi mới tổ chức, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện, hội thi.

 Các đơn vị kí kết giao ước thi đua trong huấn luyện chiến đấu năm 2021.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong công tác huấn luyện, Hội đồng Thi đua khen thưởng Đoàn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối”. Cụ thể, quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác huấn luyện; chỉ đạo, tổ chức huấn luyện đạt kết quả cao nhất, an toàn tuyệt đối, đảm bảo huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá, giỏi và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt giỏi; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phấn đấu đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị.

Thời gian thực hiện phong trào thi đua từ ngày 1/3 đến hết 31/12/2021.

Huy Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com