Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4

11/09/2020 04:28:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) của các đơn vị; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, bất cập; đề ra biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về XLVPHC trong Bộ Quốc phòng, ngày 11/9, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC sáu tháng đầu năm 2020 tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

 

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sau khi nghe BTL Vùng Cảnh sát biển 4 báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc phạm vi quản lý của BTL Vùng và kiến nghị, đề xuất các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong thi hành pháp luật về XLVPHC, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và tình hình áp dụng pháp luật XLVPHC qua hồ sơ của đơn vị.

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương kết quả XLVPHC của BTL Vùng trong thời gian qua với số tiền xử phạt và bán thanh lý tang vật, phương tiện được gần 31 tỷ đồng; áp dụng đúng các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC. Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của đơn vị, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ thực hiện pháp luật XLVPHC; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, tập huấn về nghiệp vụ XLVPHC của cán bộ thực thi pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng trong và ngoài Quân đội để thực hiện tốt công tác quản lý, XLVPHC góp phần quản lý, duy trì an ninh trật tự trên vùng biển được phân công.

Thanh Tuấn - Văn Mẫn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com