Đánh giá duy trì năng lực Trạm Đo lường - Chất lượng/ Phòng Kỹ thuật/ BTL Vùng Cảnh sát biển 1

25/05/2020 04:04:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 22/5, Hội đồng đánh giá năng lực cơ sở Đo lường - Chất lượng/ Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực kiểm định, thử nghiệm của Trạm Đo lường - Chất lượng/ Phòng Kỹ thuật/ BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Trong những năm qua, kể từ khi Trạm Đo lường - Chất lượng được công nhận năng lực theo Quyết định số 2233/QĐ-TĐC ngày 06/6/2017 của Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Phòng Kỹ thuật/ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế, củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao khả năng, sức chiến đấu của Trạm; tổ chức, duy trì Trạm hoạt động tích cực, hiệu quả trong các hoạt động bảo đảm kỹ thuật của đơn vị. Trạm Đo lường - Chất lượng đã thực hiện công tác kiểm định tại đơn vị và kiểm định cơ động tại các BTL Vùng Cảnh sát biển 2, 3, 4 với 60 lượt chuẩn mẫu, trên  6.600 lượt phương tiện đo các loại và 137 lượt phao cứu sinh tự thổi, tham gia nhiều hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí thiết bị kĩ thuật tại đơn vị và các nhiệm vụ khác.

Hội đồng đánh giá năng lực Cơ sở Đo lường - Chất lượng đã tiến hành đánh giá năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm theo Tiêu chuẩn TCVN/QS 877:2014 bằng hình thức kiểm tra, đánh giá trực tiếp hệ thống quản lý và năng lực kỹ thuật tại Trạm Đo lường - Chất lượng.

Hội đồng đánh giá năng lực cơ sở Đo lường - Chất lượng/ Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng kiểm tra, đánh giá năng lực Trạm Đo lường - Chất lượng/ Phòng Kỹ thuật/ BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Qua kiểm tra, đánh giá, Trạm đã duy trì tốt hệ thống quản lý và các năng lực đã được công nhận bao gồm các lĩnh vực kiểm định như phương tiện đo điện đơn và vạn năng, đồng hồ chỉ thị điện áp, dòng điện trên xe ô tô và tàu thuyền dân sự, áp kế lò xo, héc mét tần số công nghiệp; lĩnh vực thử nghiệm: kiểm tra, bảo dưỡng phao bè cứu sinh bơm hơi. Bên cạnh đó, Hội đồng đánh giá năng lực cũng yêu cầu bổ sung mới lĩnh vực kiểm định đồng hồ chỉ thị nhiệt độ, mở rộng lĩnh vực kiểm định phương tiện đo điện, chứng nhận bổ sung lĩnh vực kiểm định viên cho 02 đồng chí, cấp mới thẻ kiểm định viên cho 01 đồng chí và thẻ thử nghiệm viên cho 01 đồng chí.

Hội đồng đánh giá năng lực cũng đã kiểm tra trên một số lĩnh vực kiểm định, thử nghiệm khác và đánh giá, nhận xét Trạm Đo lường - Chất lượng có khả năng mở rộng, nâng cao năng lực trên nhiều lĩnh vực đáp ứng nhu cầu công tác bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị. Hội đồng yêu cầu Trạm Đo lường - Chất lượng thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tiếp tục đề xuất bổ sung năng lực trong thời gian tới.

Hội đồng đánh giá năng lực cơ sở Đo lường - Chất lượng kết luận nội dung kiểm tra.

Kết luận nội dung kiểm tra, Đại tá Nguyễn Sỹ Hạnh - Trưởng phòng Quản lý Đo lường Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, kiểm định viên và những kết quả đáng khích lệ của Trạm Đo lường - Chất lượng/ Phòng Kỹ thuật/ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng chỉ đạo, định hướng xây dựng Trạm Đo lường - Chất lượng trong thời gian tới phát triển về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất và nâng cao năng lực, thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Xuân Trường

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan