Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

29/12/2022 04:37:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 29/12, Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn bộ cán bộ, đảng viên khối cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức của cấp ủy, chỉ huy và toàn bộ cán bộ, đảng viên khối cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị về: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, xác định rõ trách nhiệm, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, triển khai thực hiện sát với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển và từng cơ quan, đơn vị.

 Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển nhấn mạnh: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng trong Lực lượng. Đồng chí Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XIII và mở đợt sinh hoạt chính trị với nội dung, hình thức phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực cao nhất; giao Cục Chính trị theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII cho các đối tượng còn lại của khối cơ quan Bộ Tư lệnh; kết hợp chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII tại Hội nghị với việc tự giác nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, Tạp chí Cảnh sát biển những nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII nhằm phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, góp phần củng cố niểm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong toàn Lực lượng và xã hội. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, triển khai thực hiện sát với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển và của từng cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất cao cả ý chí và hành động, toàn Đảng bộ và Lực lượng sẽ cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII đã đề ra.

Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Uỷ viên Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị tại Hải Phòng. (Ảnh: Lam Giang)

Cùng ngày, tại Hải Phòng, Đảng uỷ Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Uỷ viên Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị.

Thúy Nga

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com